Skrb za zdravje zaposlenih je na prvem mestu

27.11.2020
ukrepi za zaščito

V našem podjetju je ena glavnih prioritet skrb za zdravje zaposlenih. Zato si zelo prizadevano za učinkovito izvajanje preventivnih ukrepov za zajezitev SARS-CoV-2. V spomladanskem valu pandemije smo pripravili in dosledno izvajali vse potrebne preventivne ukrepe. Hkrati smo že takrat načrtovali preventivne ukrepe za napovedni jesenski val.

Danes se lahko zahvalimo sodelavcem za njihov odnos do skupnega zdravja, ki je na zelo visokem nivoju. Vsi, ki so se soočili z okužbo, sebe ali družinskih članov, so to pravočasno sporočili v podjetje in ostali doma. Za vse smo organizirali brezplačno testiranje v medicinskih inštitucijah. Veseli smo, da nihče ni zbolel za težjo obliko bolezni COVID-19.

testiranje zaposlenihSmo med prvimi podjetji v Sloveniji, ki smo uvedli redno brezplačno testiranje zaposlenih. V KIMI proizvodnji izvajamo testiranje redno, trikrat tedensko in le-to je izvedeno strokovno, saj ga izvaja medicinsko izobraženo osebje. Ob tem je poskrbljeno za varnost z upoštevanjem vseh znanih ukrepov. Rednemu testiranju se lahko priključijo vsi sodelavci iz drugih oddelkov.
Testiranje zaposlenih poteka z uporabo hitrih antigenskih testov, njihove rezultate pa obravnavamo kot informativne. Do sedaj še nismo zaznali pozitivnega primera. V primeru če oz. ko bomo zaznali pozitiven primer, bomo pozitivnega sodelavca takoj napotili v zdravstveno inštitucijo na uradno testiranje. V podjetju smo se oskrbeli tudi s testi za protitelesa, saj na ta način lahko preverimo, če je kdo od sodelavcev, ki so bili v karanteni zbolel za boleznijo COVID-19.

Poleg vseh navedenih ukrepov;

  • smo sodelavce oskrbeli z zalogo vitaminov C in D,
  • redno obnavljamo izobraževanje o preventivnih ukrepih,
  • smo sodelavce na delovnem mestu in doma oskrbeli z dezinfekcijskimi sredstvi in maskami.

Koristne informacije o COVID-19 lahko najdete na naši posebni spletni strani: COVID-19 AKTUALNO.

Naše vodilo v teh časih je: ‘sledimo ukrepom in priporočilom za obvladovanje COVID-19 in ostanimo zdravi!’