Podpora projektu Imuno

28.03.2018

V veliko veselje nam je bilo, da smo bili med sponzorji študentskega kongresa Društva študentov medicine Slovenije, ki je v okviru projekta Imuno, 7.4.2018, organiziral dogodek z nazivom »Izzivi sodobnega cepljenja«. Teme so zajemale različne težave, s katerimi se soočamo pri cepljenju, od tehničnih ob raziskovanju, do socialnih, kot so zavračanje cepljenja in administrativni izzivi. Dogodek je akreditiran tudi pri Zdravniški zbornici Slovenije. Kongresa se je udeležilo preko 300 študentov medicine.

S projektom Imuno nas povezuje skrb za zaščito zdravja vsakega posameznika in s tem celotne družbe. Verjamemo, da z omejevanjem bolezni varujemo predvsem tiste, ki so zaradi zdravstvenega stanja še bolj izpostavljeni in ranljivi. Zato v podjetju Kimi veliko energije, znanja in sredstev namenjamo razvoju učinkovitejših metod za preprečevanje širjenja škodljivih mikroorganizmov.

Projekt Imuno