Program celovite higijeneProgram celovite higieneProgram celovite higieneNaše poslanstvo je omogočanje procesov za zagotavljanje celovite higiene na vseh področjih. Ponudbo, v katero zajemamo izkušnje, strokovnost ter profesionalen in celovit pristop, zaokrožujemo z vrhunskimi čistilnimi sredstvi. Naročnikom zagotavljamo najbolj učinkovit sistem higiene glede na notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na njihovo dejavnost.4 koraki do učinkovitega higienskega sistema
Prepoznavanje potreb

S prvim korakom se vse začne. Od razumevanja potreb naročnika je odvisna uspešnost vpeljanega sistema higiene. Zato na začetku veliko pozornosti posvetimo spoznavanju vseh pomembnih dejavnikov, potreb, omejitev in želja. Proces nadgradimo s pregledom obstoječega stanja, stroškov, skladnosti z zakonodajo, sanitarnimi smernicami HACCP, dobro proizvodno prakso in analizo vplivov na okolje. Vključujemo strokovnjake različnih področij, ki že ob samem začetku pripomorejo k prepoznavi pravega izziva in pripravi utemeljenega predloga najbolj optimalnih rešitev.

Vpeljava sistema

Uvedba učinkovitih rešitev pogosto prinaša spremembe procesov in ravnanja. Zanesete se lahko, da predpostavimo vse podrobnosti in poskrbimo za izobraževanje vseh vpletenih v procese. S pomočjo naših izkušenj v različnih segmentih boste svoje higienske standarde dosegli na optimalen način.

Priprava rešitve

Celovito obravnavamo vse procese. Po analizi naročnikovih potreb se poglobimo v predlog optimizacije procesov in proizvodov. Predlagana rešitev vključuje vrhunsko higieno, transparentno delovanje in obvladovanje stroškov na ciljni ravni. glede na uvodne ugotovitve. Rešitev pripravimo z uporabo najsodobnejših tehničnih orodij.

Spremljanje, nadgrajevanje

Omogočamo ažuren nadzor. Delovanje vpeljanega sistema redno spremljamo in nadgrajujemo. Razvili smo informacijsko orodje KIMI NaSvet, s katerim sproti analiziramo izvajanje procesov in ugotavljamo nove priložnosti za izboljšave.