Politika vodenja podjetja

Politika vodenja podjetja

Vodstvo našega podjetja uporablja sprejeto politiko vodenja kot način vodenja v smeri stalnega izboljševanja (vzdrževanja – EN ISO 13485:2016 MDD in MDR). Sprejeta politika je konsistenten del strategije našega podjetja in njegovega konteksta.

Pri definiranju, sprejemanju in dopolnjevanju naše politike upoštevamo naslednje:

 • je skladna z vizijo in poslanstvom vodstva,
 • je razumljiva vsemu osebju v podjetju,
 • dokazuje zavezanost našega vodstva h kakovosti in varovanju okolja ter zagotavljanju virov za doseganje postavljenih ciljev,
 • podaja zahteve za nenehno izboljševanje zadovoljstva naročnikov in ostalih zainteresiranih strani.

Cilji politike našega podjetja so:

 • izpolnitev ali preseganje zahtev, potreb in pričakovanj naročnikov naših izdelkov in storitev,
 • izpolnitev ali preseganje pričakovanj ostalih zainteresiranih strani v zvezi z našim varovanjem okolja in kakovostjo naših izdelkov in storitev,
 • rast podjetja in nenehno izboljševanje uspešnosti sistema vodenja podjetja,
 • nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • vzpostavitev partnerskih odnosov z dobavitelji opreme in storitev,
 • varna uporaba naših izdelkov in njihov minimalni vpliv na okolje, • izpolnjevanje obveznosti glede skladnosti in preprečevanja onesnaženja,
 • vzdrževanje izpolnjevanja zahtev EN ISO 13485:2016 MDD in MDR.

Januar 2018
Mateja Imperl, direktorica