Kimi NaSvet

Kimi NaSvet


KIMI NaSvet

Naši naročniki se zavedajo pomena obvladovanja higiene, ki pa predstavlja le eno področje pri izvajanju njihove osnovne dejavnosti. Pri tem jim v največji meri pomagamo. Zagotavljamo celoten splet aktivnosti: svetovanje, usposabljanje končnih uporabnikov, vzdrževanje in servisiranje opreme, izdelava higienskih načrtov, pomoč pri izgradnji HACCP sistemov.

Informacijska podpora za še večjo učinkovitost

Kimi NaSvet je najsodobnejša spletna aplikacija, ki smo jo razvili na osnovi dragocenih izkušenj. Naročniku omogoča takojšen vpogled v higiensko stanje na vsaki posamezni lokaciji. Spremlja lahko vse tekoče tehnične in svetovalne aktivnosti. Preverja lahko posredovana priporočila za morebitne servisne storitve na strojni ali dozirni opremi.

Tudi za največje

Spletna aplikacija KIMI NaSvet je praktično orodje, ki našim naročnikom prihrani veliko časa in virom. Aplikacija omogoča vpogled v tekoče stanje in optimizacijo aktivnosti na področju higiene tudi za največje naročnike. Z aplikacijo zbrani podatki služijo kot podlaga za analizo realnega stanja in zastavljanje bodočih ciljev.