Kakovost in skrb za okolje

Kakovost in skrb za okolje


Čisto, učinkovito in zeleno

Trajnostni razvoj je ena temeljnih vrednot, ki zaznamuje naše delovanje. Z lastnim razvojnim oddelkom nenehno stremimo k izboljševanju učinkovitosti naših izdelkov, ki omogočajo enak učinek pri zmanjšani porabi čistilnih sredstev. Prizadevamo si za ekološko trajnostno proizvodnjo, delimo dobre prakse ravnanja s čistili in spodbujamo varčno rabo vode, energije ter denarja.

Boljše za okolje, zdravje in denarnico

Ponosni smo, da smo prvo slovensko podjetje, ki je (že leta 1996) na svojem področju za svoje izdelke pridobilo znak za okolje Evropske unije ECOLABEL – okoljska marjetica. Podelijo ga izdelkom, ki v celotnem življenjskem ciklu zelo malo vplivajo na okolje.

Eko val, okolju prijazna linija izdelkov

Razvili smo lastno blagovno znamko ekoloških čistil Eko val. Zagotavljajo varno uporabo in minimalno vplivajo na okolje. Učinkovitost čiščenja pa ostaja na najvišjem nivoju.

Dokazana kakovost

Pri svojem delu si zastavljamo najvišje cilje kakovosti tako pri razvoju izdelkov, kakor tudi našega poslovanja. Ker želimo biti konkurenčni, za povprečnost ni prostora. Našo zavezanost najvišji kakovosti potrjujejo številni uspešno izpeljani projekti in zadovoljni naročniki kot tudi pridobljeni objektivni standardi: standard za vodenje kakovosti ISO 9001, okoljevarstveni standard ISO 14001 in direktiva o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EGS.

Zajamčena varnost in učinkovitost

S strogim testiranjem zagotavljamo učinkovitost svojih izdelkov. Teste izvajamo v v lastnih laboratorijih, pristojnih akreditiranih laboratorijih in v ustanovah, ki potrjujejo kakovost in upoštevanje standardov na področju higiene. Ponosni smo na prejeti znak ECOLABEL, ki predstavlja najvišji standard na področju ekologije izdelkov. V testiranje naših izdelkov niso vključene živali.