Okolju prijaznejša rešitev v Kimi proizvodnji

27.08.2021

Eden večjih onesnaževalcev okolja je klasičen nosilni trak etiket iz silikoniziranega papirja. Le-tega ni ga možno reciklirati, zato se ga lahko le odlaga med odpadke ali sežiga, kar predstavlja nepotrebno obremenjevanje okolja.

Trakovi iz materiala PET, ki je 100 % reciklabilen

V podjetju veliko časa in sredstev namenjajo iskanju okolju prijaznejših rešitev, kar nas je v sodelovanju s poslovnim partnerjem Etiketa d.d. pripeljalo do trajnostne in učinkovite alternativne rešitve. To so trakovi, izdelani iz materiala PET, ki je 100 % reciklabilen.

Z njihovo uporabo ne povzročamo dodatnih odpadkov ali izpustov CO2 ob sežigu. Poleg okoljskih prednosti imajo novi trakovi še tehnološke prednosti:

– PET trakovi se ne trgajo,
– so za 26 % lažji,
– etikete pa so posledično lažje za 21 %.

Uspešno nadaljujemo trend okoljskih izboljšav

Nova okoljska in tehnološka rešitev predstavlja znaten prihranek okolju z odpadno embalažo, kar daje dodatno vzpodbudo za nadaljevanje podobnih projektov.

Ekipa Kimi uspešno nadaljuje trend izboljšav na področju okolju prijaznejših rešitev v Kimi proizvodnji.