Krožno gospodarstvo

14.02.2020

V Kimi d.o.o. se zavedamo velikega pomena krožnega gospodarstva za okolje.

V tem, kar delamo na tem področju, smo prvi in edini. Naši primeri dobre prakse dokazujejo, da je  bolj trajnostno ravnanje z nekaj dobre volje pravilna pot.

Krožno gospodarstvo je pojem in vizija, ki označuje sistem, kjer je potrebe po vhodnih virih nujno zmanjševati na račun ponovne rabe odpadkov. S tem ohranjujemo naravna ravnovesja in zmanjšujemo izčrpavanje naravnih virov.

Shematska primerjava med linearnim in krožnim gospodarstvom (Vir: http://www.keentobegreener.com/new-blog/2017/7/10/the-circular-economy-the-new-thing)

Krožno gospodarstvo je  trajnostni gospodarski model, pri katerem se uporabnost proizvodov in materialov skuša ohranjati čim dlje časa. To pomeni, da v nasprotju z linearnim gospodarstvom, kjer je tok surovin do odlaganja enosmeren, pri krožnem gospodarstvu materiale, ki bi na koncu procesa postali odpadki, sortiramo in, če je le mogoče, ponovno uporabimo v drugih procesih.

Prednost tovrstnega gospodarjenja je poleg zmanjševanja odpadkov tudi prihranek pri vhodnih surovinah.

Ključna pri vpeljevanju modela krožnega gospodarstva je faza načrtovanja produkta. Ta mora biti zasnovan tako, da omogoča čim bolj enostavno ponovno rabo v sekundarnem in morda celo terciarnem življenjskem ciklu.

V Kimi d.o.o. se zavedamo velikega pomena krožnega gospodarstva. Elemente le-tega imamo vpeljane na različnih področjih. V tem kar delamo v krožnem gospodarjenju smo prvi in edini.

Naš princip krožnega gospodarstva v praksi

Na področju profesionalne higiene smo eni redkih proizvajalcev/dobaviteljev, ki pri svojih naročnikih pobiramo prazno embalažo in jo aktivno vključujemo v sistem krožnega gospodarstva. Vso vrnjeno embalažo pregledamo, nepoškodovano operemo in ponovno uporabimo. Embalaža ni ponovno uporabljena samo enkrat. V povprečju  kanister uporabimo najmanj trikrat.

V lanskem letu, smo v proizvodnji ponovno uporabili 8.300 kg embalaže.

Točilni pult na katerem vam čistila natočimo v lastno embalažo.

V naši maloprodajni trgovini že od leta 1989 izdelke lastne blagovne znamke kupcem natočimo v prinešeno embalažo.  Izdelke točimo preko avtomatov iz kontejnerjev, ki jih prav tako ponovno uporabimo. Namesto nosilnih plastičnih vrečk uporabimo že rabljene kartonaste škatle izdelkov.

Tudi na ta način stalno zmanjšujemo porabljeno embalažo na enoto izdelka in še dodatno prispevamo k spodbujanju »Minimum Waste« načel.

V lanskem letu smo v trgovini prodajo izdelkov v lastni embalaži povečali za 19 odstotkov, kar kaže tudi na večjo okoljsko ozaveščenost naših kupcev.

V sistem krožnega gospodarstva imamo vključene tudi vse palete, kartonsko, plastično transportno embalažo in IBC zabojnike. Zabojniki so v povprečju pred iztekom življenjske dobe ponovno uporabljeni vsaj desetkrat, saj jih uporabljamo tako za shranjevanje in medfazno manipulacijo surovin, polizdelkov in končnih izdelkov.

Zelo smo ponosni, da je količina ponovno uporabljene embalaže vsako leto višja. Rast je prikazana na grafu spodaj.

S ponovno uporabo embalaže smo v lanskem letu preprečili izpuste 51.000 kg CO2 in ostalih toplogrednih plinov, ki bi nastali pri uničenju odpadne embalaže.

Ker za ponovno uporabljene produkte ni bila potrebna t.i. »deviška« surovina, smo s tem prihranili 27.800 kg nafte in veliko dragocene pitne vode, ki je potrebna za proizvodnjo embalaže.

Primer krožnega gospodarstva, ki se ga že marsikdo namerno poslužuje doma, je npr. PET plastenka.

Najprej svojo primarno vlogo opravlja kot embalaža za pijačo. Nato plastenko pomijemo in jo večkrat uporabimo kot plastenko za vodo, domače mleko,… Ko plastenka za tovrstno uporabo ni več primerna, jo lahko uporabimo še za izdelavo preprostega domačega namakalnega sistema, gojenje rastlin ali celo ptičje hišice. S takim ravnanjem plastenki podaljšamo življenjski cikel in zmanjšamo količino nastalih odpadkov.

Ponosni smo, da smo prvo slovensko podjetje, ki je na svojem področju za svoje izdelke pridobilo znak za okolje Evropske unije ECOLABEL – okoljska marjetica. Podelijo ga izdelkom, ki v celotnem življenjskem ciklu zelo malo vplivajo na okolje. http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/okoljski%20znaki/ECO%20Label/

Razvili smo lastno blagovno znamko ekoloških čistil Eko val. Zagotavljajo varno uporabo in minimalno vplivajo na okolje. Učinkovitost čiščenja pa ostaja na najvišjem nivoju.

Pogodba št. OE132109

Naše podjetje je vključeno v shemo DROE, kar pomeni, da je za nas pooblaščeno podjetje že pred začetkom vključevanja v krožno gospodarstvo prevzemalo in recikliralo odpadno embalažo. Kljub temu smo samoiniciativno začeli z lastnim prevzemom in ponovno rabo večje odpadne embalaže. Z omenjenimi ukrepi zmanjšujemo proizvodne in manipulativne stroške, pri tem pa prispevamo še k varovanju okolja in spodbujanju »Minimum Waste« načel.

Postopno vključevanje podjetja v krožno gospodarstvo pomeni tudi doseganje in preseganje ciljev in zahtev iz okoljskega standarda ISO 14001, katerega nosilec smo.

Viri in literatura:

Pripravil: Rok Oblak, mag. okolj. ved,

samostojni razvojni tehnolog in tehnična podpora