KIMI KATALOG - Čisto. Trajnostno. Učinkovito.

1 čisto. trajnostno. učinkovito. Čisto. Trajnostno. Učinkovito. WWW.KIMI.SI

2 3 čisto. trajnostno. učinkovito. Kazalo 08 Lokalna proizvodnja je trajnejša 16 Trajnostne rešitve KIMI 26 Varovanje virov pri pranju perila 12 Zniževanje ogljičnega odtisa 22 Zeleno javno naročanje 32 Okolju in uporabniku prijazno pomivanje posode 36 Trajnost v hotelski kozmetiki 40 Ostali biološko razgradljivi izdelki 10 Aplikacija za spremljanje tokov povratne embalaže 20 KIMI je gradnik zelenega turizma 30 Ecolabel certificirani izdelki KIMI 14 Krožno gospodarstvo v KIMI prodajalni 24 Zaščitite svojo največjo investicijo 34 Ekoval Pro super koncentrati 38 Okolju prijazna papirna galanterija 42 Slovarček trajnostnih pojmov in okoljskih znakov 41 Svetovalci s področja higiene po regijah

4 5 čisto. trajnostno. učinkovito. leta 1971 ustanovljeno družinsko podjetje se je razvilo v sodobno in mednarodno priznano družbo, ki danes šteje že več kot 80 visoko usposobljenih predanih sodelavcev. Dežela na sončni strani Alp, ki je dom našega podjetja, se ponaša z neokrnjeno naravo, do katere čutimo veliko odgovornost. V zelenem okolju se razvijamo že 50 let, ob tem pa si ves čas aktivno prizadevamo, da smo s svojim ravnanjem in delovanjem vzor svojim partnerjem, drugim podjetjem in posameznikom. S svojim delovanjem in aktivnim vključevanjem partnerjev v trajnostne rešitve prispevamo k ohranitvi narave in okolja. Ključ do dolge tradicije in uspešne zgodbe podjetja KIMI je predvsem v ljudeh. Popotnico za nizanje uspehov tudi v prihodnje vidimo v zdravi družbi, zato dolgoročno vlagamo v dobro počutje, varnost in zdravje svojih zaposlenih ter partnerjev. Trajnostni razvoj je naša bistvena vrednota, ki ji sledimo pri načrtovanju svojih prihodnjih ciljev, in je del našega vsakdana. Veseli me, da naši partnerji odprto prepoznavajo trajnostne rešitve, ki jih ponujamo, saj bomo skupaj uspešneje uresničevali trajnostne cilje. V tej izdaji kataloga predstavljamo konkretne trajnostne rešitve in izdelke za zagotavljanje popolne profesionalne higiene s sočasno skrbjo za okolje in vaše zaposlene. Mateja Imperl, direktorica Spoštovani, 1 SMO DRUŽBENO ODGOVORNI 3 INVESTIRAMO V GOSPODARSKI RAZVOJ 2 VARUJEMO OKOLJE TRAJNOST 1. SMO DRUŽBENO ODGOVORNI 2. VARUJEMO OKOLJE 3. INVESTIRAMO V GOSPODARSKI RAZVOJ Kot srednje veliko podjetje se zavedamo svoje vloge in vpliva v družbi. V našem interesu je zadovoljstvo tako naših zaposlenih kot tudi uporabnikov naših izdelkov in storitev, saj ima slednje vpliv na dobro počutje znotraj javnih in zasebnih ustanov. Poleg tega s sponzorstvom in donacijami podpiramo športnike in družbeno koristne institucije. S skrbjo za okolje pričnemo že pri nabavi surovin in nadaljujemo z uvajanjem trajnosti v proizvodne procese. Z našo okoljsko politiko omogočamo tudi vključevanje partnerjev v krožno gospodarstvo, pri čemer skupaj poskrbimo za zmanjšanje količin odpadne plastike in manj emisij zaradi transporta. Varovanje okolja in kakovost nista samoumevna. Svojo okoljsko politiko in visoko raven izdelkov vzdržujemo ter nadgrajujemo z nenehnim investiranjem v razvoj in inovativne rešitve. Čisto. Trajnostno. Učinkovito. Mateja Imperl, glavna direktorica Rajko Štangar, direktor razvoja in proizvodnje Andreja Thaler, predstavnik vodstva za sistem kakovosti mag. Zoran Jerala, izvršni direktor

6 7 čisto. trajnostno. učinkovito. 1988 2007 2011 2015 2018 2019 2020 2021 2022 KIMI trajnostni razvoj V letu 2020 smo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirali Razvojno raziskovalno skupino KIMI, ki danes šteje že 7 članov. Omogočamo točenje izdelkov v prineseno prazno embalažo že od prvega odprtja prodajalne. ISO 14001 Točilnica izdelkov Optimizacija proizvodnje Ecolabel Krožno gospodarstvo CLP Free Zero-Waste Znižanje CO2 Implementacija sistema za ravnanje z okoljem. Postali smo prvi slovenski proizvajalec, ki je lansiral Ecolabel linijo čistilnih sredstev. Smo edini ponudnik profesionalne higiene, ki vključuje ponovno uporabo embalaže. Lansiranje izdelkov brez oznak za nevarne kemikalije. Društvo Ekologi brez meja je uvrstilo našo prodajalno na zemljevid trgovin brez embalaže. Ecolabel Smo prvi slovenski proizvajalec, ki je pridobil Ecolabel certifikat za sredstva za profesionalno pomivanje posode. Transportne poti smo optimizirali z digitalizacijo logistike in izgradnjo sodobnega skladiščnologističnega centra. Vzpostavitev energetsko učinkovitejše proizvodnje in izboljšave procesiranja odpadnih vod. KIMI trajnostne rešitve skozi čas, že 50 let Rajko Štangar univ. dipl. inž. kem. tehn. Direktor razvoja in proizvodnje Rok Oblak mag. okolj. Samostojni razvojni tehnolog in tehnična podpora Lovro Tomazin mag. san. inž Služba za razvoj storitev in podporo na področju higiene Maruška Flis dipl. inž. kem. teh. Samostojna razvojnica R&D specialist Dominika Žagar mag. san. inž. Služba za razvoj storitev in podporo na področju higiene dr. Mateja Hočevar univ. dipl. kem. Vodja raziskovalno razvojne skupine KIMI Jure Mezek dipl. inž. kem. teh. (UN) Samostojni razvojnik

8 9 čisto. trajnostno. učinkovito. PONOVNA UPORABA Lokalna proizvodnja je trajnejša Delovanje KIMI krožnega gospodarstva Krožno gospodarstvo zagotavljamo tako, da partnerji ob prevzemu novega naročila hkrati vrnejo izpraznjeno embalažo naših izdelkov, mi pa jo operemo in ponovno vključimo v proces polnjenja. Embalaža naših izdelkov lahko na ta način v ciklu ponovne uporabe zaokroži najmanj 7-krat, kar pomeni minimalno 7-kratno zmanjšanje odpadne plastične embalaže. Krožno gospodarstvo je korak več od recikliranja *HDPE = polietilen visoke gostote (ang.: High-density polyethylene) Poraba virov pri posamezni dejavnosti ravnanja z embalažo v primerjavi z izdelavo v odstotkih 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 izdelava 1 kg HDPE* reciklaža 1 kg HDPE* Ponovna raba Nafta Voda Električna energija Emisija CO2 KIMI je edini ponudnik v Sloveniji in širši regiji, ki ima že vrsto let infrastrukturo, znanje in izkušnje, zaradi katerih zmore izvajati sistem ponovne uporabe embalaže in s tem uresničuje krožno gospodarstvo. KIMI kanister, npr. 25 l Zbiranje vrnjene prazne embalaže v KIMI Priprava vrnjene prazne embalaže Ponovna uporaba embalaže Dostava izdelkov in sočasni prevzem prazne embalaže Poraba nafte in nastanek co2 Prevzem embalaže s strani komunalne službe Transporta za odvoz ni, saj je prevzem prazne embalaže sočasen z redno dostavo blaga. Edini proces v ponovni uporabi, ki terja energijo, je pranje embalaže. Pri pranju embalaže se porabi manj vode kot pri recikliranju. 1 kos embalaže v naši proizvodnji zaokroži minimalno 7-krat. Pranje mlete surovine Izdelava nove plastenke (hlajenje kalupov, na strojih za brizganje) 7 kosov embalaže za 7 izdelkov Z vsakim novim kosom embalaže nastane potencial za tvorbo mikroplastike Manj procesov predelave pomeni manj mikroplastike v okolju. Poraba energije Poraba vode Nastanek odpadne embalaže Nastanek mikroplastike Sortiranje Stiskanje/baliranje Mletje Pranje zmlete plastike Topljenje Izdelava nove plastenke iz reciklata 02 03 04 01 min. 7X ponovno napolnimo embalažno enoto RECIKLIRANJE

10 11 čisto. trajnostno. učinkovito. Aplikacija za spremljanje tokov povratne embalaže V sklopu KIMI logističnega centra smo razvili inovativno aplikacijo za spremljanje tokov povratne embalaže. Na podlagi beleženja podatkov o vrnjeni embalaži, dobite jasen vpogled v vaš prispevek k: - zmanjšanju količine odpadne embalaže, - prihranku CO2 in - prihranku fosilnih goriv. Podatke o vašem prispevku overimo na izdanem letnem certifikatu. Monitoring vrnjene embalaže v vzgojno-izobraževalnih organizacijah ima tudi izobraževalno noto. Vaša vloga v KIMI krožnem gospodarstvu Vse, kar potrebujemo od vas, je dosledno vračanje izpraznjene in nepoškodovane embalaže. Tako skupaj aktivno delujemo v krožnem gospodarstvu. Naj vaš odpadek postane naša skrb Z doslednim vračanjem embalaže vas bomo razbremenili, kar vam prinaša sledeče prednosti: Zmanjšanje prostorske stiske zaradi kopičenja odpadkov. Manipulacije manjših količin odpadkov. Nižji stroški odvoza odpadkov.

12 13 čisto. trajnostno. učinkovito. Zniževanje ogljičnega odtisa Odgovornost ogljičnega odtisa stoji na ramenih posameznika. V tvojih rokah je, da ustvarjaš boljši svet za vse, ki v njem živimo. Nelson Mandela 46 t CO2 434,7 t CO2 0 CO2 izpustov Ker ni potrebno proizvajati nove embalaže Ker vsaj 7-krat ni potrebno uničiti nastale embalaže Ker se prevzem prazne embalaže opravi sočasno z dostavo blaga Kako KIMI krožno gospodarstvo vpliva na znižanje ogljičnega odtisa? PRIHRANEK CO2 OGLJIČNA NEVTRALNOST PREVZEMA EMBALAŽE V letu 2021 smo ponovno uporabili 14.000 kg embalaže RECIKLIRANJE 30 % CO2 < izdelava deviške plastenke PONOVNA UPORABA 50 % CO2 < reciklaža V primerjavi z izdelavo deviške embalaže se pri recikliranju in ponovni uporabi izpusti CO2 drastično znižajo:

14 15 čisto. trajnostno. učinkovito. Krožno gospodarstvo v KIMI prodajalni Točenje v prazno prineseno embalažo kupcem omogočamo že od leta 1988 Bili smo prvi na slovenskih tleh iz naše panoge, ki smo krožno gospodarstvo uvedli že v maloprodaji, in ponosni smo, da smo s tem orali ledino današnjemu trendu trajnosti na vseh področjih. Kupcem omogočamo, da v prineseno embalažo natočijo širok nabor sredstev za vzdrževanje higiene. Svetovanje Kupci se v naši prodajalni ne oskrbujejo le z izdelki. Sodelavke z dolgoletnimi izkušnjami na področju higiene jim svetujejo pri reševanju še tako posebnih higienskih izzivov ter jim pomagajo najti najboljše rešitve za ljudi in planet. Manj je več Ravno zaradi točenja izdelkov v prineseno embalažo so našo prodajalno v IOC Trzin prepoznali Ekologi brez meja in nas uvrstili na zemljevid ZERO WASTE trgovin »Manj je več«.

16 17 čisto. trajnostno. učinkovito. Standard ISO 14001 sistem ravnanja z okoljem Standard smo vzpostavili že leta 2007 in ga redno vzdržujemo. Okoljsko poročilo Letno izdajamo okoljsko poročilo, v katerem si zadamo cilje za prihodnje leto in navedemo izvedene trajnostne aktivnosti v preteklem letu. Trajnostne rešitve uvajamo v vse faze delovanja: od dobave surovin, proizvodnje in vse do predaje končnega izdelka uporabniku. Zavezani smo k iskanju trajnostnih rešitev! Skrbno izbrane surovine in materiali V največji možni meri že izvajamo prehod na surovine in materiale iz obnovljivih virov in s čim manjšim vplivom na okolje. Kadar to ni mogoče, uporabljamo materiale, ki se jih lahko v popolnosti reciklira. Reciklirana ali reciklabilna je vsa embalaža, ki se uporablja za naše izdelke: plastenke, etikete, kartonska embalaža in nosilni trakovi za etikete. Trajnejši material je mogoče reciklirati, zato sežig odpadka ni več potreben. Plastična embalaža. Vsi dobavitelji plastične embalaže so lokalni in oddaljeni največ 100 km. S tem so izpusti zaradi transporta surovin zmanjšani na minimum. KIMI trajnostne rešitve Trajnost niso le okolju prijazni izdelki. Trajnost je naša vrednota, ki jo uresničujemo z aktivnim razvijanjem novih inovativnih pristopov ter uvajanjem le-teh v vse procese od surovine do distribucije izdelka. Biobased certificirane surovine in končni izdelki, ki so vključeni v proizvodnjo, so iz naravnih virov. Kartonska embalaža ustreza FCS certifikatu. Več kot 50 % kartonske embalaže je iz recikliranega papirja, preostale surovine zanjo pa so pridobljene iz trajnostno nadzorovanih gozdov.

18 19 čisto. trajnostno. učinkovito. Prehod na zeleno osvetlitev V KIMI smo z namenom zmanjšanja porabe električne energije vse skladiščne in proizvodnje prostore opremili z LED svetili, ki so varčnejša od običajnih. Za kakovostno osvetlitev večjih prostorov je namreč potrebno veliko število svetlobnih teles, ki so porabniki električne energije. Poraba energije za osvetlitev je tako 6-krat manjša. Manjša poraba fosilnih goriv z optimizacijo transporta Energetsko in surovinsko varčnejša proizvodnja Sodobna proizvodna infrastruktura je tehnološko in trajnostno dovršena. Dobava surovin Od leta 2018 smo zmanjšali odpadno embalažo za 5-krat, saj krožno gospodarstvo prakticiramo tudi na ravni proizvodnje. Z dobavitelji surovin imamo vzpostavljen sistem kroženja IBC zabojnikov (1 t) in lesenih palet. Kartonsko embalažo za transport etiket smo nadomestili s permanentnimi lesenimi zabojniki za večkratno uporabo z dolgo življenjsko dobo. Nevtralizacija odpadne vode s preseženim CO2 KIMI s trajnostnim pristopom zmanjšuje nastajanje odpadnih vod. Poleg tega uvaja nevtralizacijo te vode s preseženim toplogrednim CO2. Ta nastaja pri gorenju in namesto, da onesnažuje ozračje, bo odigral vlogo nevtralizatorja odpadne vode. S tem ustvarimo CO2 ponor, kar pomeni, da je toplogredni CO2 za vedno odstranjen iz ozračja. S tem postopkom tudi nadomeščamo uporabo jedkih in nevarnih kemikalij. Sodoben skladiščno-logistični center Transport do oddaljenih skladišč ni več potreben, saj smo vzpostavili novo visokoregalno skladišče tik ob proizvodnji. Center za regijske dostave Maribor Z odprtjem dodatnega skladišča na strateški lokaciji znotraj velike severovzhodne regije smo s krajšimi lokalnimi dostavami omejili količino transporta. Digitalizacija naročanja in dostav Z razvojem unikatnega digitalnega sistema za organizacijo naročanja in dostav optimiziramo razvoz in tako ogljični odtis zmanjšamo na minimum. Poraba manj energije na proizvedeno enoto zaradi večjih serij ter učinkovitejše in sodobne tehnološke opreme. Manj odpadnih vod zaradi optimiziranega sistema čiščenja proizvodne opreme. Manjši izmet izdelka kar je posledica optimizacije in modernizacije cevnih povezav od polizdelka do polnitve.

20 21 čisto. trajnostno. učinkovito. KIMI je gradnik zelenega turizma Slovenija se s svojo neokrnjeno naravo in trajnostnim turizmom uvršča v svetovni vrh, zato je razvila tudi orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijsko shemo, imenovano »Zelena shema slovenskega turizma«. Ta omogoča turističnim objektom vključevanje v priznano krovno znamko »SLOVENIA GREEN« na podlagi že pridobljenih trajnostnih znakov. V podjetju KIMI je trajnost vrednota in veseli nas, da imamo veliko isto mislečih ponudnikov v turizmu. Turistični objekti v svojih prizadevanjih za trajnostno delovanje izvajajo veliko ukrepov in aktivnosti, ki so lahko podlaga za pridobivanje trajnostnih znakov. Pomembno vlogo pri pridobivanju znakov zagotovo igra tudi izbira trajnostnega dobavitelja, kjer lahko KIMI poda roko. Ne le, da omogočamo pestro izbiro okolju prijaznih izdelkov in storitev, temveč skupaj z vami aktivno uresničujemo krožno gospodarstvo, kar močno vpliva na zmanjšanje nastajanja odpadkov v objektih. Ponosni smo, da lahko partnerjem pomagamo pri njihovi preobrazbi v predstavnika in promotorja častne znamke v trajnostnem turizmu, SLOVENIA GREEN. Turističnim objektom, ki si želijo pridobiti okoljski certifikat, lahko pomagamo vsaj pri naslednjih področjih: PRANJE IN ČIŠČENJE Ecolabel izdelki: Omogočamo nabor minimalno 75 % čistilnih sredstev z mednarodno priznanim okoljskim znakom Ecolabel. (Green Key točka 5.3) Razkužila: Ponujamo le razkužila, priglašena v registru biocidnih proizvodov. Na voljo so razkužila z neškodljivo sestavo in/ali biološko razgradljivo sestavo. Izvajamo brezplačna usposabljanja za področje razkuževanja. (Green Key točka 5.4) Papirna galanterija: V ponudbi so toaletne potrebščine, ki ne vsebujejo klora oz. imajo priznan okoljski znak - Ecolabel. (Green Key točka 5.5) Ecolabel pomivalna sredstva: Izbirate lahko med Ecolabel tekočimi ali trdimi pomivalnimi sredstvi za strojno pomivanje posode. (Green Key točka 5.6) Ecolabel pralna sredstva: Pralnice lahko izberejo okolju prijazen izdelek, s tehnologijo pranja pa omogočamo bolj trajnostni proces, ki zagotavlja prihranek virov. (Green Key točka 5.7) ODPADKI Dozirniki za kozmetiko: Vsa ponudba hotelske kozmetike je v izvedbi dispenzerskega sistema. Embalaža potovalne hotelske kozmetike: Je reciklabilna in/ali izdelana iz reciklirane plastike in/ali ima okoljski znak. Povratna embalaža: Vsa naša embalaža volumna 10 kg in več ter kartuše volumna 4,5 kg so povratni najmanj 7-krat. Certificirana hotelska kozmetika: Omogočamo nabor minimalno 75 % kozmetičnih izdelkov z mednarodno priznanim okoljskim znakom Ecolabel. (Green Key točka 6.17) TRAJNOSTNI TURIZEM Slovenia Green Odpadki Energija Vključenost osebja Voda Dobavna veriga Pranje Čiščenje

22 23 čisto. trajnostno. učinkovito. Zeleno javno naročanje Zeleno javno naročanje se tiče vseh javnih institucij, ki so dolžne naročati blago in storitve po Zakonu o javnem naročanju. Namen tega postopka je, da se z izbiro dobaviteljev, ki imajo bolj trajnostno ponudbo, zmanjša vpliv na okolje ter varčuje z naravnimi viri, materiali in energijo. Podjetje KIMI ima široko ponudbo, ki je v celoti skladna s temeljnimi zahtevami zelenega javnega naročanja, in hkrati izpolnjuje najvišje okoljske zahteve s pridobljenimi okoljskimi znaki tipa I za številne izdelke. Znak za okolje tipa I: Sem uvrščamo prostovoljne okoljske oznake, ki jih določa standard SIST EN ISO 14020:2002. Označuje izdelke, ki temeljijo na presoji okoljskih vplivov življenjskega kroga izdelka. Znaki tipa I so večinoma uradni nacionalni ali večnacionalni znaki. Zahteve so podane s strani neodvisnega organa, presojajo pa se z revizijskim postopkom.

24 25 čisto. trajnostno. učinkovito. Kot družbeno odgovorno podjetje veliko damo na zdravje in varnost zaposlenih, katerih delo predstavlja tudi največji strošek pri zagotavljanju higiene. Z nami sta varnost in učinkovitost zagotovljeni! Varnost pri delu Izdelki brez oznak nevarnosti CLP free linija je varna za uporabnika, saj ne vsebuje škodljivih snovi in zato se izdelke lahko uporablja brez zaščitne opreme. Nadzorovano doziranje Uporaba EKOVAL PRO linije in pripadajoče dozirne opreme prepreči stik zaposlenih s koncentriranim sredstvom med pripravo raztopine. Trda pomivalna sredstva KIMI block sistem je najbolj varna in uporabniku prijazna oblika profesionalnih pomivalnih sredstev, ki obenem še vedno nudi vrhunsko učinkovitost. Varne dišave Izdelki KIMI vsebujejo izključno dišave, ki so certificirane skladno z varnostnim standardom za arome IFRA (International Fragnance Association), ali pa dišav ne vsebujejo. Izobraževanje o varni uporabi KIMI nudi redna izobraževanja uporabnikov, in sicer s poudarkom na varni rabi čistilnih sredstev in pravilnem ukrepanju v primeru nezgode. Ergonomsko oblikovana embalaža Embalaža volumna 1 l, ki je namenjena neposredni uporabi, ima ergonomsko oblikovan vrat za lažji oprijem, pršilka pa omogoča enostavno in enakomerno pršenje brez naprezanja. Zaščitite svojo največjo investicijo Ohranjanje učinkovitosti Visoko učinkovita čistilna sredstva Razvijamo izdelke, ki so navkljub varnosti in trajnosti zelo učinkovita in uporabniku olajšajo delo. Stalna pripravljenost Naša svetovalna in tehnična ekipa je vedno pripravljena in hitro reagira na potrebe uporabnikov. Učinkovito doziranje Z visoko tehnološkim sistemom EKO PRO omogočamo najbolj optimalno doziranje, kar zaposlenim prihrani čas. Izobraževanje o učinkoviti uporabi Uporabnikom predajamo znanje, kako priti do najboljših rezultatov. 60 % delo 17 % energija 10 % voda 8 % oprema in pripomočki 5 % čistila Strošek zagotavljanja higiene v nastanitvenem objektu

26 27 čisto. trajnostno. učinkovito. Varovanje virov pri pranju perila KIMI je vodilni ponudnik na področju profesionalnega pranja perila v Sloveniji in edini slovenski proizvajalec, ki za industrijske pralnice nudi Ecolabel izdelke. »Vsi izdelki za profesionalno pranje perila so V POVRATNI EMBALAŽI!« delo energija voda menjava perila oprema čistila 49 % 13 % 11 % 11 % 10 % 6 % STRUKTURA STROŠKOV V PRALNIŠTVU 49 % 13 % 11 % 11 % 10 % 6 % Dolgoletne raziskave, testiranja in izkušnje v razvoju Certificirano pranje in dezinfekcija perila pri nizkih temperaturah Varčna raba virov, ki v pralništvu ekonomsko zavzemajo večji delež od pralnih sredstev (6 %). Ni potrebe po dodatnem segrevanju vode Manjša poraba energentov (elektrika/fosilna goriva) Manjša obraba perila Zmanjšanje MIKROPLASTIKE v odpadnih vodah Daljša življenjska doba perila Krajši cikli Manjša poraba vode in energentov 60 °C 40 °C 30 °C l l

28 29 čisto. trajnostno. učinkovito. KIMI trajnostna ponudba

30 31 čisto. trajnostno. učinkovito. ECOLABEL certificirani izdelki KIMI Ekoval čistilo za sanitarije Kanister 5 kg Koda: 7542 Za ročno in strojno čiščenje. Ekoval univerzalno čistilo Za ročno in strojno čiščenje. Kanister 5 kg Koda: 7529 Ekoval detergent za ročno pomivanje posode Plastenka 1 l Koda: 7349 Ekoval univerzalno čistilo Plastenka 1 l Koda: 7269 Ekoval detergent za ročno pomivanje posode Kanister 5 kg Koda: 8372 Ekoval WC gel Plastenka 750 ml Koda: 12855 Strojno izpiranje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo. Dry Block Kanister 4 kg Koda: 8738 Strojno pomivanje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo. Maxx Block dH Kanister 4,5 kg Koda: 8010 Tekoče sredstvo za strojno izpiranje posode. Dry Plastenka 1l Koda: 12742 Tekoče sredstvo za strojno izpiranje posode. Dry Kanister 25 kg Koda: 671 Tekoče koncentrirano sredstvo brez optičnih belil za pranje perila. Perikim TC Kanister 20 kg Koda: 9091 Tekoče sredstvo za strojno izpiranje posode. Dry Kanister 10 kg Koda: 5882 Tekoče sredstvo za strojno pomivanje posode. GL plus Kanister 25 kg Koda: 669 Strojno pomivanje posode – tekoče sredstvo. GL Kanister 5,5 kg Koda: 4377 Strojno izpiranje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo. Maxx Block Kanister 4,5 kg Koda: 7793 Ekoval negovalno tekoče milo Plastenka 500 ml Koda: 7311 Ekoval čistilo za steklo Plastenka 1 l Koda: 7273 Ekoval čistilo za sanitarije Plastenka 1 l Koda: 7271 Izjemno nizka poraba. Ekoval peneče milo Kartuša 800 ml Koda: 12524 Abrazivno sredstvo za uporabo v profesionalnih kuhinjah. Sijaj Plastenka 500 ml Koda: 7919 Tekoče sredstvo za strojno pomivanje posode. GL plus Kanister 12 kg Koda: 5790 Tekoče sredstvo za strojno izpiranje posode. Dry Kanister 5 kg Koda: 4378 Ecolabel oz. okoljska marjetica je znak za okolje Evropske unije, ki smo ga v podjetju KIMI pridobili že leta 2011 kot prvi slovenski proizvajalec izdelkov za profesionalno higieno. Oznaka je sporočilo uporabniku, da izdelek zadošča visokim okoljskim standardom in visokim merilom glede uporabnosti. Ti izdelki imajo namreč tekom celotnega življenjskega cikla manjši vpliv na okolje. V podjetju KIMI smo z laskavim Ecolabel znakom registrirali že 53 izdelkov. Številčnemu naboru iz leta v leto pridružujemo nove, inovativne in še bolj okolju prijazne izdelke. 1. slovenski proizvajalec Ecolabel čistilnih sredstev Že od leta 2011 53 izdelkov Ecolabel HIGIENA ROK HIGIENA OBJEKTA POMIVANJE POSODE PRANJE PERILA

32 33 čisto. trajnostno. učinkovito. Okolju in uporabniku prijazno pomivanje posode VARNOST UPORABNIKOV - Minimalna fizična obremenitev zaposlenih zaradi nizke teže kartuše. - Ni nikakršnega stika s kemikalijami pri rokovanju z izdelkom. - Povsem nenevarna čista prazna embalaža. OKOLJU PRIJAZEN SISTEM - Embalaža je povratna, zato ni odpadkov. - Ecolabel certificirani izdelki. - Manjši CO2 odtis zaradi manj transporta in povratne embalaže. - Manjša poraba izdelkov. KIMI BLOCK sistem KIMI Block je sodoben sistem pomivanja posode z visoko koncentriranimi trdimi sredstvi. Zagotavlja brezhibno higieno in je za uporabnika najbolj varna oblika profesionalnih pomivalnih sredstev na trgu. Poleg varne uporabe Block sistem odlikuje tudi skoraj ničen vpliv na okolje. Strojno izpiranje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo. Dry Block Kanister 4 kg Koda: 8738 Strojno izpiranje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo. Maxx Block Kanister 4,5 kg Koda: 7793 STROJNO POMIVANJE POSODE Celovit nabor izdelkov si poglejte na www.kimi.si Kanister 4,5 kg Koda: 8010 Strojno pomivanje posode – trdi koncentrat z ekonomično porabo, za trdo vodo. Maxx Block dH manjša poraba sredstev za boljši učinek pomivanja manj skladiščnega prostora 80 % nižji stroški transporta 0 % odpadne embalaže 100 % izpraznjene kartuše

34 35 čisto. trajnostno. učinkovito. EKOVAL PRO super koncentrati EKOVAL PRO je sistem super koncentratov in naprednih tehnoloških dozirnih naprav, ki zagotavlja nadzorovano porabo sredstev ob sočasnem varovanju okolja in zaposlenih. Sistem omogoča manjšo porabo in nižje stroške. Znižanje stroškov lahko vodi v varovanje okolja Sredstva so močno koncentrirana, zato en kanister nadomesti do 2000 kosov manjše embalaže. Z večkratno uporabo manjših plastenk za pripravljeno raztopino se nastanek odpadne embalaže močno zmanjša. Detergent za ročno pomivanje posode. Sredstvo za razmaščevanje, primerno za uporabo na aluminijasti posodi. Univerzalno sredstvo za vse vodoodporne površine. Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje. Ekoval Pro 10 Ekoval Pro 21 Ekoval Pro 30 Ekoval Pro 20 Kanister 5 kg Koda: 8641 Kanister 5 kg Koda: 11055 Kanister 5 kg Koda: 8336 Kanister 5 kg Koda: 8335 Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo. Encimsko čistilo za razmaščevanje s podaljšanim delovanjem. Čistilo za ročno ali strojno čiščenje tal, ki ustvari zaščitni film. Ekoval Pro 40 Ekoval Pro 81 Ekoval Pro 80 Kanister 5 kg Koda: 8337 Kanister 5 kg Koda: 11068 Kanister 5 kg Koda: 8338 Čistilo za steklo. Osvežilec zraka prijetnega vonja. Sredstvo za čiščenje WC školjk. Ekoval Pro 60 Ekoval Pro 70 Ekoval Pro 53 Kanister 5 kg Koda: 8218 Kanister 5 kg Koda: 8219 Kanister 5 kg Koda: 11133 Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje. Sredstvo na osnovi organskih kislin z odbojem kapljic. Univerzalno čistilo za kopalnice in marmor. Odstranjuje vodni kamen. Čistilno sredstvo za sanitarije na osnovni fosforne kisline. Ekoval Pro 20 Ekoval Pro 51 Ekoval Pro 52 Ekoval Pro 50 Kanister 5 kg Koda: 8335 Kanister 5 kg Koda: 11056 Kanister 5 kg Koda: 11060 Kanister 5 kg Koda: 8642 OBJEKTNA HIGIENA HIGIENA V KUHINJI = = 1 kos nadzorovana poraba čistil optimalen izkoristek prostora 70 % manj odpadne embalaže 90 % manj emisij 2000 kos manj embalaže

36 37 čisto. trajnostno. učinkovito. Trajnost v hotelski kozmetiki Vrhunska hotelska kozmetika ADA je vodilna v Evropi in svetu na področju kakovostne osebne nege za goste. Na prvem mestu ADA za naročnika predstavlja varnost pri izbiri, saj nudi široko paleto preizkušenih in zanesljivih konceptov. Več kot 30-letna tradicija vrhunskih dispenzerskih sistemov Hotelska kozmetika ADA je pionir v trajnostnem razvoju. Napreden razvoj inovativnih dispenzerskih sistemov se ne odraža le v okolju prijaznih rešitvah in ekonomski učinkovitosti, temveč tudi v sožitju modernih dizajnov in funkcionalnosti. Z izbiro dispenzerskih sistemov ADA vsak prostor dobi svojo osebnost. Hotelska kozmetika je način komunikacije z vašimi gosti. Sporočite jim, kako pomembni so! Plastenke in press + wash dispenzerji so iz 100 % recikliranega PET. Eco by Green Culture Male plastenke so iz 100 % reciklirane plastike (PET). Eco-Boutique 30 ml plastenke iz 25 % recikliranega PET. Naturals REMEDIES 30 ml plastenke iz 25 % recikliranega PET. Naturals 8.942 zadovoljnih hotelskih verig in hotelov živalim prijazno 38.421.618 litrov manj odpadne tekočine 332.987.360 $ prihrankov za naročnike 20.492 ton manj plastičnih odpadkov 2.561.411.232 kosov manjših pakiranj manj ADA globalni trajnostni prispevek:

38 39 čisto. trajnostno. učinkovito. Okolju prijazna papirna galanterija Ker želimo partnerjem omogočati trajnostno delovanje na vseh področjih, tudi v segmentu papirne galanterije ponujamo izbrane okolju prijazne izdelke z Ecolabel certifikatom. Zaradi trajnostnega procesa imajo izdelki papirne galanterije majhen vpliv na okolje v njihovem celotnem življenjskem krogu. TOALETNI PAPIR BRISAČE ZA ROKE 2-slojne 100 % celuloza, 20,6 x 24 cm, 25 zavitkov po 150 kos. 2-slojne, 100 % celuloza, 21,5 x 22 cm. Dvoslojni, 200 listov, dim. 9,8 x 11 cm, rolica 21,45 m, stročnica 45 mm. Zloženke Zloženke Wc papir Eko Pakiranje: karton 3750/1 Koda: 10403 Pakiranje: karton 3150/1 Koda: 7167 Pakiranje: zavitek 10/1 Koda: 7168 153 m, širina 20 cm, ∅ 20 cm, 450 listov, dim. lista 20 x 34, stročnica 72 mm. Podajalnika, šifra 9344 in 12481 Kimi central Brisača rola Pakiranje: karton 6/1 Koda: 8926 2-slojne 100 % celuloza, 23,36 x 23 cm. Autocut 140 m, širina 20 cm, ∅ 19 cm, stročnica 39 mm. Podajalniki autocut, šifra 9595, 10528, 6946, 8997, 9098. Zloženke Brisača rola 3-slojni, 250 listov, dim. 97,5 x 138 mm, rolica 34,5 m, stročnica 42 mm, 8 rolic v zavitku. Wc papir Pakiranje: omot 9/1 Koda: 7850 Pakiranje: karton 2860/1 Koda: 11549 Pakiranje: karton 6/1 Koda: 7165 Dvoslojni, dimenzija 20,6 x 10,8 cm, 225 lističev v LDPE foliji. 360 m, dvoslojni, dimenzija lističa 9,2 x 25 cm, število lističev 1440, stročnica 76 cm. 150 listov, dim. 91,5 x 120 mm, rolica 18 m, stročnica 42 mm. 3-slojni, 150 listov, dim. 91,5 x 120 mm, rolica 18 m, stročnica 42 mm. 200 m, dvoslojni, dimenzija lističa 9,5 x 25 cm, število lističev 800, stročnica 76; Podajalnik 8685. Dvoslojni, dimenzija 22 x 11 cm, 250 lističev v PE foliji. Wc lističi KIMI Wc rola KIMI Maxi Jumbo Wc papir Wc papir Wc papir KIMI Mini Jumbo Wc lističi KIMI Pakiranje: karton 9000/1 Koda: 11667 Pakiranje: 6 kos v foliji Koda: 12666 Pakiranje: zavitek 10/1 Koda: 6659 Dvoslojni, 500 lističev, dim. 9,8 x 11 cm, rolica 55 m, stročnica 45 mm. Wc papir Eko Pakiranje: zavitek 4/1 Koda: 8827 Pakiranje: zavitek 8/1 Koda: 1175 Pakiranje: 12 kos v foliji Koda: 11665 Pakiranje: karton 7500/1 Koda: 8251

40 41 čisto. trajnostno. učinkovito. Ostali biološko razgradljivi izdelki PRIBOR ZA ENKRATNO UPORABO VREČKE ZA SMETI Dimenzija: 16,5 cm Pakiranje: 100/1 Koda: 11937 Pribor za enkratno uporabo iz lesa. Leseni pribor – Žlica Dimenzija: 16,5 cm Pakiranje: 100/1 Koda: 11939 Pribor za enkratno uporabo iz lesa. Leseni pribor – Nož Dimenzija: 16,5 cm Pakiranje: 100/1 Koda: 11938 Pribor za enkratno uporabo iz lesa. Leseni pribor – Vilica Ekološke vrečke za smeti. Vrečke biorazgradljive Dimenzija: 8 l Pakiranje: 20/1 Koda: 6128 Ekološke vrečke za smeti. Vrečke biorazgradljive Dimenzija: 40 l Pakiranje: 20/1 Koda: 9152 Ekološke vrečke za smeti. Vrečke biorazgradljive Dimenzija: 120 l Pakiranje: 8/1 Koda: 6248 Dimenzija: 11 cm Pakiranje: 100/1 Koda: 12712 Pribor za enkratno uporabo iz lesa. Leseni pribor – Čajna žlička V naboru izdelkov imamo tudi biološko razgradljive vrečke različnih velikostih. Tisti, ki želijo pogostitve, bankete in degustacije izpeljati na okolju prijazen način, lahko izbirajo med naslednjimi biološko razgradljivimi izdelki za enkratno uporabo.

42 43 čisto. trajnostno. učinkovito. Najboljši sistem naročanja po oceni uporabnikov Z najsodobnejšo aplikacijo SNK smo za vas poenostavili naročanje naših izdelkov, hkrati pa vam znotraj sistema omogočamo transparenten pregled nad izvršenimi naročili in dobavami. Vemo, da je vaš čas dragocen KIMI svetovalci s področja higiene po regijah KIMI je zanesljiv partner na področju profesionalne higiene, da lahko vi brezskrbno opravljate svoje poslanstvo. KIMI svetovalci za higieno imajo široko znanje in dolgoletne izkušnje pri vzpostavljanju higienskih sistemov. Na vaši lokaciji celostno pregledajo stanje, vam prisluhnejo, analizirajo ter pripravijo celovito časovno, higiensko in stroškovno optimalno rešitev. V pripravo rešitev, izobraževanj in usposabljanj aktivno vključujejo specializirane strokovnjake. Pokličite svetovalca za higieno iz svoje regije in se prepričajte: Mitja Pinosa +386 (0)41 280 301 OSREDNJA SLOVENIJA OSREDNJA SLOVENIJA DOLENJSKA ŠTAJERSKA IN KOROŠKA ŠTAJERSKA IN KOROŠKA PREKMURJE GORENJSKA PRIMORSKA FARMSKI PROGRAM prihranek časa poslovanje 24/7 Andrej Lenarčič +386 (0)41 368 099 Dejan Zevnik +386 (0)31 649 393 Kristijan Ornik +386 (0)51 649 736 Matej Tučič +386 (0)31 315 038 Gašper Brgan +386 (0)31 316 407 Matjaž Rajh +386 (0)51 688 581 Vasilij Sušanj +386 (0)31 317 300 Mateja Bergant +386 (0)51 376 759

44 45 čisto. trajnostno. učinkovito. ZNAK ZA OKOLJE EVROPSKE UNIJE (ECOLABEL FLOWER) oz. okoljska marjetica je prostovoljen okoljski certifikat. Podeljuje se izdelkom oziroma storitvam, ki izpolnjujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Pridobitelja zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja in potrošnika v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev. Nosilci certifikata Ecolabel so tudi številni KIMI izdelki. ZNAK ZA OKOLJE NORDIC ECOLABEL (NORDIC SWAN) je nordijski ekvivalent znaku EU Ecolabel. Cilj certifikata je znižati okoljski vpliv proizvodnje in uporabe certificiranih izdelkov ter hkrati potrošnikom zagotoviti možnost izbire okoljsko najbolj prijaznih izdelkov in storitev. PROGRAM ZA POTRJEVANJE CERTIFICIRANJA GOZDOV (PEFC) je mednarodna neprofitna, nevladna organizacija, ki si prizadeva za spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. Certifikat potrjuje, da se z gozdom gospodari trajnostno, prav tako pa potrjuje, da je bilo izvedeno sledenje lesa od drevesa do izdelka. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) je mednarodna neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno ravnanje z gozdom ter ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje z gozdom. Certifikate podeljuje za gozdove in izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti. Vsi KIMI izdelki so dobavljeni v kartonih s certifikatom FSC. ISO 14001 je mednarodni standard za sisteme ravnanja z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Njegov cilj je ohranjanje okolja in življenjskega standarda za nadaljnje generacije. Certifikat potrjuje, da prejemnik izpolnjuje zakonske zahteve, učinkovito izkorišča vire in preprečuje onesnaževanje okolja. Podjetje KIMI je ponosni nosilec certifikata ISO 14001 že od leta 2007. BIOBASED Certifikat potrjuje, da je izdelek v celoti oziroma delno narejen iz sestavin naravnega izvora. S tem se proizvajalce spodbuja, da v svojih izdelkih uporabljajo surovine naravnega izvora ter tako pripomorejo k varovanju okolja in delujejo trajnostno. TRAJNOST je sposobnost vzdrževanja ravnotežja določenih sistemov ali stanj v nekem procesu. Danes se beseda trajnost uporablja predvsem v okoljskem smislu ter označuje rabo surovin in izvedbo procesov tako, da so okolju prijazni in ne povzročajo dodatnih okoljskih obremenitev. Podjetje KIMI je v vse svoje procese vpeljalo principe krožnega gospodarstva. ZERO WASTE označuje ohranjanje vseh virov skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi. V praksi to pomeni npr. izdelke brez odpadne embalaže (rinfuza). Trgovina KIMI je bila s strani Ekologov brez meja prepoznana kot Zero Waste trgovina. KROŽNO GOSPODARSTVO je način organizacije proizvodnje in potrošnje, ki temelji na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov, kolikor dolgo je to mogoče. S tem se zmanjša količina nastalih odpadkov in podaljša življenjska doba izdelkov. Podjetje KIMI svojim partnerjem omogoča, da se vključijo v naš sistem krožnega gospodarstva in tako pomembno prispevajo k zmanjševanju nastajanja odpadne embalaže. PONOVNA RABA je hierarhično najvišji način ravnanja z odpadki. Pomeni, da odpadka (npr. embalaže) ne spreminjamo, ampak ga samo očistimo in pripravimo na ponovno uporabo. V primerjavi z recikliranjem, kjer se odpadek obdela, je proces ponovne rabe bistveno manj energetsko potraten. V podjetju KIMI embalažo ponovno uporabimo tudi do 10-krat. RECIKLIRANJE je obdelava in predelava odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti. Na ta način iz njih pridobimo surovino, ki jo lahko ponovno uporabimo v proizvodnih procesih. Proces recikliranja vključuje številne energetsko potratne postopke, vendar je to še vedno okoljsko bolj sprejemljiv način ravnanja z odpadki kot sežiganje ali odlaganje, saj zmanjšuje količine nastalih odpadkov. V podjetju KIMI smo večino embalaže, ki je ni mogoče ponovno uporabiti, zasnovali tako, da je recikliranje kar najbolj enostavno. Zastopamo tudi partnerje, ki v svojih proizvodih uporabljajo 50 % reciklirane plastike iz oceanov. Slovarček trajnostnih pojmov in okoljskih znakov

46 47 čisto. trajnostno. učinkovito. Beležke Hvala, ker nam zaupate že več kot 50 let ...

48

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODI=