KIMI KATALOG - Čistila

Kazalo 02 Dobrodošli v podjetju KIMI. 06 KIMI. Zanesljiv partner. 10 Pionirji trajnostnega razvoja. 14 Evropska trajnostna rešitev. 22 Zaščitite svojo največjo investicijo. 36 Kuhinja in objekt. 78 Higiena rok. 70 Sanitarije. 94 Medicinska linija. 108 Dozirna oprema. 04 Odgovorno. Strokovno. KIMI. 08 Vzpostavitev sistema higiene. 12 S povratno embalažo nad nastajanje odpadkov. 16 Digitalna podpora partnerju. 24 Strojno pomivanje posode. 58 Pranje perila. 88 Vrhunska hotelska kozmetika ADA. 102 Nega tal. 114 Podajalniki in papir. 118 Pripomočki. 128 Farmski segment in živilska industrija. 135 KIMI svetovalci za higieno

Za nami je uspešna zgodba, dolga 52 let, ki smo jo spisali predani sodelavci. Z dolgoletnim nadgrajevanjem znanj in izkušenj smo razvili vrhunsko ekipo in lastno razvojno-raziskovalno skupino, s katerima ponujamo vrhunske rešitve s področja profesionalne higiene. Trajnost je naša vrednota, ki ji sledimo pri načrtovanju prihodnjih ciljev, in je del našega vsakdana. Veseli me, da naši partnerji prepoznavate trajnostne rešitve in se aktivno vključujete v krožno gospodarjenje. Prepoznavamo priložnosti razvoja digitalnih rešitev. Naše znanje smo pretvorili v digitalno obliko in razvili najsodobnejše rešitve, ki vam olajšajo delo in prihranijo čas. Kakovost in zanesljivost sta ključna temelja, na katerih razvijamo naše ideje in si postavljamo nove izzive. Cenimo zaupanje vas partnerjev in smo ponosni, da nas prepoznate v ustanovah z najvišjimi zahtevami s področja higiene. Katalog, ki ga imate pred seboj, je rezultat skupnega dela ekipe KIMI, ki danes šteje že 85 zavzetih zaposlenih, in je darilo Vam, spoštovani partnerji. Želim, da vam bo v pomoč pri odločitvah s področja celovite higiene in pri trajnostnih izzivih. Mateja Imperl, direktorica Rajko Štangar Direktor razvoja in proizvodnje Mateja Imperl Glavna direktorica Dobrodošli v podjetju KIMI. 2

Na sončni strani Alp se razvijamo že več kot 50 let. Ves čas si prizadevamo, da smo s svojim ravnanjem in delovanjem vzor svojim partnerjem. Z veseljem vas vključujemo v trajnostne rešitve in tako s skupnimi močmi prispevamo k ohranitvi narave in okolja. Andreja Thaler Predstavnik vodstva za sistem kakovosti mag. Zoran Jerala Izvršni direktor 3 čisto. profesionalno. kimi.

Lovro Tomazin, mag. san. inž. Služba za razvoj storitev in podporo na področju higiene Jure Mezek, dipl. inž. kem. teh. (UN) Samostojni razvojnik Odgovorno. Strokovno. KIMI. V letu 2020 smo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije registrirali Razvojno-raziskovalno skupino KIMI, ki danes šteje že 6 članov: Lastna razvojnoraziskovalna skupina Lasten razvoj in proizvodnja Usposobljena prodaja Stremimo k vpeljevanju inovativnih izdelkov in storitev. Rezultate raziskav in razvoja prenesemo v prakso. Strokovno znanje. Lasten razvojni oddelek in leta laboratorijskih raziskav. Izkušeni svetovalci za higieno. Razumevanje partnerjevih potreb in želja. Iskanje optimalnih rešitev. Naša največja moč so usposobljeni in motivirani sodelavci z raznolikimi znanji in izkušnjami, ki so vam vedno pripravljeni priskočiti na pomoč. 4

Maruška Flis, dipl. inž. kem. teh. Samostojna razvojnica R&D specialist Dominika Žagar, mag. san. inž. Služba za razvoj storitev in podporo na področju higiene dr. Mateja Hočevar, univ. dipl. kem. Vodja raziskovalno razvojne skupine KIMI Rajko Štangar, univ. dipl. inž. kem. teh. Direktor razvoja in proizvodnje Celostno svetovanje Strokovna tehnična podpora Specializirana področja Celostni pregled stanja. Vključitev različnih strokovnjakov v iskanje rešitev. Združena znanja in izkušnje. Strokovno usposobljena tehnična ekipa. Montaža in vzdrževanje sistemov in naprav. Strokovnjaki s specializiranimi znanji. Postavitev partnerju prilagojenega sistema. 5 čisto. profesionalno. kimi.

KIMI. Zanesljiv partner. Obvladovanje profesionalne higiene je v večjih ustanovah in podjetjih izjemnega pomena. KIMI je s svojimi rešitvami, znanjem in izkušnjami zanesljiv partner na področju higiene, ki mu zaupajo najzahtevnejši naročniki. Najzanesljivejši ponudnik profesionalne higiene. Naša velika konkurenčna prednost je zanesljivost. Poleg dolgoletnih izkušenj in razvoja smo v času epidemije in pomanjkanja zaščitnih sredstev leta 2020 dokazali, da smo najbolj zaupanja vreden ponudnik bolnišnične higiene v Sloveniji. Kritične razmere smo pričakali pripravljeni. V času, ko je bilo na trgu veliko pomanjkanje zaščitnih sredstev in so se ostali ponudniki umaknili na večje tuje trge, smo s sredstvi za dezinfekcijo prednostno oskrbovali vso kritično infrastrukturo v Sloveniji. mag. Zoran Jerala Izvršni direktor 6

Razvoj Certifikati in standardi Garancija kakovosti Pridobljeni certifikati za vodenje poslovnih procesov, izdelke in surovine. Številni uspešno izvedeni projekti na področju celovite higiene. Stalno nadgrajevanje trajnostnih izdelkov in rešitev s področja higiene. Testiranje v akreditiranih laboratorijih in ustanovah. Testiranje v lastnih laboratorijih. Vodenje poslovnih procesov ISO 14001 E-198 ISO 9001 Q-064 ISO 13485 Surovine in embalaža KIMI izdelki Zanesljiv partner Certifikati in standardi Razvoj Garancija kakovosti 7 čisto. profesionalno. kimi.

Prepoznavanje potreb je osnova, na podlagi katere pripravimo optimalno rešitev za vzpostavitev sistema higiene. Vzpostavitev sistema higiene. 1. Pregled obstoječega stanja: Učinkovitosti delovanja obstoječega sistema. Skladnosti z zakonodajo in s sanitarnimi smernicami. Skladnosti s HACCP sistemom. Skladnosti z dobro prakso vpliva na okolje. 2. Vključevanje strokovnjakov z različnih področij 1. Sledimo naslednjim ciljem: Zagotavljanje vrhunske higiene. Stroškovna optimizacija. Vpeljava trajnostnih rešitev. Vključitev digitalnih rešitev. 01 02 prepoznavanje potreb partnerja priprava rešitve 8

V središču naše ponudbe je program celovite higiene Ne nudimo namreč le čistilnih sredstev, temveč so najdragocenejše, kar lahko ponudimo svojim partnerjem, naše izkušnje, strokovnost ter profesionalen in celovit pristop. Vsakemu partnerju želimo zagotoviti takšen sistem higiene, ki bo zanj glede na njegove notranje in zunanje dejavnike optimalen. Uporabite naše strokovno znanje in bogate izkušnje Cilj programa celovite higiene je zagotoviti visoko raven higiene, olajšati delo partnerjevim zaposlenim, zagotoviti nadzor in preglednost, čim večje poenotenje uporabljanih izdelkov, vse skupaj pa izvesti s čim manjšim vplivom na okolje. 1. Poročanje in svetovanje partnerju: O učinkovitosti delovanja sistema higiene. Priporočila za morebitne odklone. Prepoznavanje potreb po nadgrajevanju sistema. 2. Tehnično vzdrževanje vzpostavljenega sistema: Redni pregledi in vzdrževanje opreme. Ažurno posodabljanje opreme z najsodobnejšimi sistemi. 1. Izkušena svetovalna ekipa: Izvedba usposabljanja uporabnikov. Aktiven prenos znanja ob vpeljavi in kasneje. Nenehen kakovosten sistem izobraževanja. 2. Tehnična ekipa vzpostavi ustrezno delovanje: Dozirnih, mešalnih in merilnih sistemov. Informacijskega sistema za digitalno spremljanje in naročanje. 03 04 vpeljava sistema higiene spremljanje in nadgrajevanje 9 čisto. profesionalno. kimi.

Pionirji trajnostnega razvoja. Trajnost niso le okolju prijazni izdelki. Trajnost je naša vrednota, ki jo uresničujemo z aktivnim razvijanjem novih inovativnih pristopov ter njihovim uvajanjem v celoten življenjski krog izdelkov. Standard ISO 14001 sistem ravnanja z okoljem Standard smo vzpostavili že leta 2007 in ga redno vzdržujemo. Okoljsko poročilo V letnem okoljskem poročilu predstavimo izvedene trajnostne aktivnosti in si zadamo cilje za prihodnje obdobje. ISO 14001 10

Dobava surovin in embalaže • Lokalni dobavitelji – nižji CO2 odtis. • Embalaža iz recikliranih materialov. • FCS certifikat kartonaste embalaže. • Surovine iz naravnih virov. Krožno gospodarstvo v nabavi • Ponovna uporaba: palet, IBC zabojnikov, embalaže za etikete. Proizvodnja • Energetsko učinkovita proizvodnja. • Aktivno zmanjševanje odpadnih vod. • Kroženje ovojne embalaže znotraj proizvodnje in skladišča. • Okolju prijazna nevtralizacija odpadne vode. Izdelki • Ecolabel (str.: 54). • CLP Free. • Biobased. • EKOVAL PRO sistem/superkoncentrati (str.: 50). • Block Sistem/trdo doziranje (str.: 30). Distribucija • 2 regijska centra za skrajšanje dostavnih poti. • Digitalna optimizacija poti. • Ogljično nevtralen prevzem prazne embalaže. • Nižji ogljični odtis. Zadovoljni partnerji • Manj odpadne plastične embalaže (povratna embalaža, superkoncentrati, Block Sistem). • Varni izdelki za uporabnike. • Okolju prijazen sistem higiene. 11 čisto. profesionalno. kimi.

S povratno embalažo nad nastajanje odpadkov. Partnerji ob prevzemu novega naročila hkrati vrnejo izpraznjeno embalažo naših izdelkov, mi pa jo ponovno vključimo v proces polnjenja. Embalaža naših izdelkov lahko na ta način v ciklu ponovne uporabe zaokroži najmanj 7-krat, kar pomeni minimalno 7-kratno zmanjšanje količin odpadne plastične embalaže. Z vključitvijo v sistem krožnega gospodarjenja lahko znatno zmanjšate količine plastične embalaže. Majda Mušič Poslovodja prodajalne KIMI Orjemo ledino na področju trajnosti. Bili smo prvi na slovenskih tleh iz naše panoge, ki smo krožno gospodarstvo uvedli že v maloprodaji, in ponosni smo, da smo s tem orali ledino današnjemu trendu trajnosti na vseh področjih. V maloprodajni trgovini KIMI uporabnikom omogočamo, da v prineseno embalažo natočijo širok nabor sredstev za vzdrževanje higiene. KIMI povratna embalaža: 10 kg 4,5 kg 12 kg 20 kg 25 kg 50 kg 1 t 12

S krožnim gospodarstvom znižujemo ogljični odtis 54.574,25 kg manj CO2 izpustov v letu 2022 ogljično nevtralen prevzem prazne embalaže Zbiranje vrnjene prazne embalaže v KIMI Priprava vrnjene prazne embalaže Ponovna uporaba embalaže Dostava izdelkov in sočasen prevzem prazne embalaže 01 04 02 03 02 03 04 01 vsaj 7 X ponovno napolnimo embalažno enoto 13 čisto. profesionalno. kimi.

Evropska trajnostna rešitev. Ecolabel, okoljska marjetica, je znak za okolje Evropske unije. Bili smo prvi slovenski proizvajalec, ki je ta prestižni znak pridobil za svoje izdelke, in sicer že leta 2011. Pridobitev znaka Ecolabel ni enkratno dejanje. Registracija izdelkov z Ecolabel znakom ni enkratno dejanje, na katerega lahko po pridobitvi pozabimo. Zahteve na tem področju se namreč spreminjajo in naša odgovornost je, da vsem spremembam dosledno sledimo in po potrebi izdelke tudi nadgrajujemo. Izdelki morajo biti skladni z najnovejšimi zahtevami. Rok Oblak, mag. okolj. Samostojni razvojni tehnolog in tehnična podpora Certifikat Ecolabel Oznaka je sporočilo uporabniku, da izdelek izpolnjuje visoke okoljske standarde in visoka merila glede učinkovitosti. Ti izdelki imajo namreč med celotnim življenjskim ciklom manjši vpliv na okolje. V podjetju KIMI smo z laskavim znakom Ecolabel registrirali že 53 izdelkov. Številčnemu naboru iz leta v leto pridružujemo nove, inovativne in še bolj okolju prijazne izdelke. 14

1. slovenski proizvajalec Ecolabel čistilnih sredstev že od leta 2011 53 izdelkov Ecolabel Ekoval Ekoval je linija izdelkov za objektno higieno in higieno rok, ki ima pridobljen znak za okolje Ecolabel. Poleg široke palete ostalih Ecolabel izdelkov za profesionalno higieno je EKOVAL s svojim sodobnim dizajnom namenjen vsem tistim uporabnikom, ki poleg varovanja okolja želijo sporočati tudi svojo trajnostno zgodbo. 15 čisto. profesionalno. kimi.

Digitalna podpora partnerju. Z digitalnimi rešitvami vas razbremenimo opravil, da lahko dragoceni čas namenite svoji osrednji dejavnosti, ki je ključna za uspešno in učinkovito delovanje institucije. Aplikacija – Surfycheck 03 Aplikacija – Dezikim derm 04 Aplikacija – KIMI NaSvet 05 Aplikacija – Spremljanje tokov povratne embalaže 02 Aplikacija – Spletno naročanje SNK 01 16

Z najsodobnejšo aplikacijo SNK smo za vas poenostavili naročanje izdelkov, hkrati pa vam znotraj sistema omogočamo transparenten pregled nad izvršenimi naročili in dobavami. Aplikacija – Spletno naročanje SNK prihranek časa 01 SNK je najboljši sistem naročanja po oceni uporabnikov. pregled preteklih naročil pregled nad naborom izdelkov dokumentacija za nabor izdelkov SNK = spletno naročanje kupcev 17 čisto. profesionalno. kimi.

Aplikacija – Spremljanje tokov povratne embalaže 02 V KIMI logistiki smo razvili inovativno aplikacijo za spremljanje tokov povratne embalaže. Na podlagi beleženja podatkov o vrnjeni embalaži, dobite jasen vpogled v vaš prispevek k: zmanjšanju količine odpadne embalaže, prihranku CO2 in prihranku fosilnih goriv. Podatke o vašem prispevku overimo na izdanem letnem certifikatu. Monitoring vrnjene embalaže v vzgojno-izobraževalnih organizacijah ima tudi izobraževalno noto. Vaša vloga v KIMI krožnem gospodarstvu Z doslednim vračanjem izpraznjene in nepoškodovane embalaže skupaj aktivno delujemo v krožnem gospodarstvu. zmanjšanje prostorske stiske zaradi kopičenja odpadkov manipulacije manjših količin odpadkov nižji stroški odvoza odpadkov Naj vaš odpadek postane naša skrb Z doslednim vračanjem embalaže vas bomo razbremenili, kar vam prinaša sledeče prednosti: 18

Želite učinkovit nadzor nad delovanjem vzpostavljenega sistema higiene? Aplikacija NaSvet vam omogoča enostaven vpogled v delovanje sistema higiene, ki ga nadzirajo visoko usposobljeni KIMI higienski svetovalci. Aplikacija – KIMI NaSvet 03 Z vpogledom v poročilo so vam le z nekaj kliki na voljo koristne informacije. NaSvet omogoča: vpogled v delovanje sistema higiene na posamezni lokaciji, predlog ukrepov za izboljšanje, priporočila za morebitne servisne storitve na strojni ali dozirni opremi, optimizacijo procesov pri vzdrževanju higiene, podlago za vzpostavitev nadgradnje sistema higiene. + + = izbrani izdelki izkušeni svetovalci za higieno aplikacija KIMI NaSvet vrhunski rezultati in zadovoljni gosti/uporabniki 19 čisto. profesionalno. kimi.

Dezikim derm app je aplikacija za spremljanje doslednosti higiene rok med zaposlenimi v zdravstvu, ki je vsebinsko skladna s protokolom WHO-ja za spremljanje higiene rok (WHO Observation form). Aplikacija je orodje pri spremljanju doslednosti, ki v primerjavi z Aplikacija – Dezikim derm 04 uveljavljenim ročnim načinom predstavlja številne prednosti: bistveno boljša zanesljivost, skoraj neomejena možnost analiz in s tem pridobivanja rezultatov, dostopnost podatkov kjer koli in kadar koli. prihranek časa vsaj 95 % varnost podatkov prihranek stroškov 99 % Prednosti Dezikim derm aplikacije 20

Aplikacija – Surfycheck 05 V ustanovah z najvišjimi zahtevami in standardi higiene se pogosto srečujemo z izzivi kakovostnega čiščenja. Kot ena izmed učinkovitejših metod za stalno izboljševanje se je izkazal rutinski nadzor čiščenja s sistemom Surfycheck (več o sistemu Surfycheck na strani 56). Za lažje evidentiranje in spremljanje nadzorov čiščenja smo v podjetju KIMI razvili sodobno aplikacijo Surfycheck app, ki je podpora in dopolnitev celostnemu sistemu Surfycheck. Z redno in dosledno uporabo Surfycheck app ustvarjate bazo podatkov o izvedenih nadzorih čiščenja. Z digitalnim spremljanjem in obdelavo teh podatkov pridobite pomembne informacije, ki vam dajo vpogled v: kontinuiteto (ne)pravilne izvedbe čiščenja, napake pri čiščenju, ki jih lahko ciljno uporabite za izobraževanje, izboljšanje kakovosti čiščenja po izvedenem izobraževanju. Katere metode nadzora čiščenja in razkuževanja lahko beležimo s Surfycheck app? Aplikacija Surfycheck je popolno orodje, za digitalno spremljanje obstoječih metod nadzora čiščenja: hitri nadzor z UV lučko – Surfycheck mikrobiološki brisi ATP bioiluminiscenca + + vizualni pregled 21 čisto. profesionalno. kimi.

Zaščitite svojo največjo investicijo. Varnost pri delu Izdelki brez oznak nevarnosti Izdelki z oznako clp free so uporabniku prijazni, saj omogočajo uporabo brez zaščitne opreme. Nadzorovano doziranje Sistem EKOVAL PRO z ustrezno dozirno opremo prepreči stik uporabnika s koncentriranimi sredstvi. Enostavno rokovanje KIMI maxx block sistem je najbolj varna in uporabniku prijazna oblika profesionalnih pomivalnih sredstev, ki obenem še vedno nudi vrhunsko učinkovitost. Varne dišave Izdelki KIMI vsebujejo izključno dišave, ki so certificirane skladno z varnostnim standardom za arome IFRA (International Fragnance Association), ali pa so brez dišav. Izobraževanje o varni uporabi KIMI nudi redna izobraževanja uporabnikov, in sicer s poudarkom na varni rabi čistilnih sredstev in pravilnem ukrepanju v primeru nezgode. Ergonomsko oblikovana embalaža Embalaža volumna 1 l, ki je namenjena neposredni uporabi, ima ergonomsko oblikovan vrat za lažji oprijem, pršilka pa omogoča enostavno in enakomerno pršenje brez naprezanja. Ohranjanje učinkovitosti Visoko učinkovita čistilna sredstva Razvijamo izdelke, ki so navkljub varnosti in trajnosti zelo učinkoviti in uporabniku olajšajo delo. Stalna pripravljenost Naša svetovalna in tehnična ekipa je vedno pripravljena in hitro reagira na potrebe uporabnikov. Učinkovito doziranje Z visoko tehnološkim sistemom EKO PRO omogočamo najbolj optimalno doziranje, kar zaposlenim prihrani čas. Izobraževanje o učinkoviti uporabi Uporabnikom predajamo znanje, kako priti do najboljših rezultatov. Smo družbeno odgovorno podjetje, zato sta zdravje in varnost zaposlenih pri zagotavljanju higiene osnovno vodilo. Z nami sta varnost in učinkovitost zagotovljeni. 22

Strošek zagotavljanja higiene v nastanitvenem objektu 60 % delo 17 % energija 10 % voda 8 % oprema in pripomočki 5 % čistila 23 čisto. profesionalno. kimi.

24

Naredite vtis na svoje goste! Strojno pomivanje posode. Brezhibna čistoča in visok nivo higiene v kuhinji pomembno oblikujeta mnenje vaših gostov o celotni storitvi in o vas. S KIMI rešitvami vam vzpostavimo zanesljiv sistem higiene, da boste lahko svoje delo opravljali na visokem nivoju, hkrati pa boste varčni z energijo, vodo in upravljanjem s prazno embalažo. KIMI rešitve na področju pomivanja posode vključujejo optimalen izbor sredstev in opreme, rešitev pa temelji na vaših zahtevah, namenu uporabe in materialih. Dosledno doseganje optimalne higiene zagotavljamo s pravo izbiro opreme za doziranje sredstev glede na tipe strojev in kapacitete. S sodobnim sistemom KIMI NaSvet spremljamo, nadzorujemo in poročamo o delovanju celotnega sistema higiene v kuhinji. 25 čisto. profesionalno. kimi.

Strojno pomivanje posode Tekoča pomivalna sredstva maxx B Profesionalno sredstvo za pomivanje posode in kozarcev Alkalno čistilno sredstvo za avtomatsko pomivanje posode in kozarcev, primerno za industrijske pomivalne stroje. Odstrani vso trdovratno umazanijo. Onemogoča nastajanje škrobnih oblog. Ne vsebuje silikatov in klora, zato je primerno tudi za uporabo v pomivalnih strojih za kozarce. Primerno za uporabo v trdi vodi. Ročka 12 kg / 5571 Ročka 25 kg / 5717 GL Sredstvo za pomivanje kozarcev in skodelic Tekoče sredstvo za pomivanje kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomatskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščob kot tudi sledi kave in čaja. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Ročka 5,5 kg / 4377 maxx F81 Pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo na osnovi aktivnega klora Tekoče sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih pomivalnih strojih. Učinkovito odstranjuje umazanije in uniči mikrobe. Učinkuje proti bakterijam (EN 13727), kvasovkam in (EN 13624) in glivam (EN 13624). Ročka 12 kg / 11197 Ročka 25 kg / 11196 ANTIBAKTERIJSKO DELOVANJE ANTIBACTERIAL ACTIVITY maxx F8 Pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo na osnovi aktivnega klora Tekoče alkalno pomivalno in dezinfekcijsko sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih pomivalnih strojih. S svojo sestavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje umazanije in uniči mikrobe. Je registrirano biocidno sredstvo. Izdelek je namenjen poklicni uporabi. Ročka 12 kg / 7839 Ročka 25 kg / 5834 ANTIBAKTERIJSKO DELOVANJE ANTIBACTERIAL ACTIVITY 26

GL plus Sredstvo za pomivanje posode, kozarcev in skodelic Tekoče alkalno sredstvo za pomivanje posode, pribora, kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomatskih pomivalnih strojih. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščob kot tudi sledi kave in čaja. Primerno za uporabo v trdi vodi. Ročka 12 kg / 5790 Ročka 25 kg / 669 Strojno pomivanje posode maxx ALU Specialno pomivalno sredstvo Alkalno čistilno sredstvo za avtomatsko pomivanje posode in pribora kot tudi medicinske in laboratorijske opreme, kot so nerjaveča posoda, steklovina, aluminijasta in plastična oprema. S posode odlično odstranjuje ostanke hrane in pijač, z medicinske opreme pa kri, proteine, agar in ostale nečistoče. Posebno primerno za občutljive kovine. Ročka 23 kg / 10523 maxx F1 Ekonomično pomivalno sredstvo z belilnim učinkom Ekonomično alkalno pomivalno sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih pomivalnih strojih. Učinkovito odstranjuje tudi ostanke hrane, pijač, kave in čaja. Vsebuje belilno sredstvo brez vonja po kloru. Primerno tudi za trdo vodo. Ročka 25 kg / 8224 maxx K Pomivalno sredstvo z belilnim učinkom Tekoče alkalno pomivalno sredstvo za pomivanje posode, skodelic in kozarcev v avtomatskih pomivalnih strojih. Učinkovito odstranjuje tudi ostanke hrane, kave in čaja. Vsebuje belilno sredstvo brez vonja po kloru in inhibitor vodnega kamna. Primerno tudi za trdo vodo. Ročka 12 kg / 7610 Ročka 25 kg / 8238 maxx S Sredstvo za pomivanje kozarcev in skodelic v pomivalnih strojih Srednje alkalno čistilno sredstvo za pomivanje kozarcev, skodelic in pribora za kavo v avtomatskih pomivalnih strojih. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščobe kot tudi sledi kave in čaja. Primerno za uporabo v zelo trdi vodi. Ročka 6 kg / 7009 Ročka 12 kg / 5881 27 čisto. profesionalno. kimi.

Strojno pomivanje posode maxx gel lemon Gel za strojno pomivanje posode Gel za strojno pomivanje posode, vse v enem: detergent, sredstvo za lesk, odstranjevalec neprijetnih vonjav, sol, sredstvo za zaščito stekla in negovalno sredstvo za pomivalne stroje. Posodo bleščeče očisti že pri kratkih programih. Gel je primeren za uporabo pri vseh trdotah vode in malih profesionalnih pomivalnih strojih. Primeren za uporabo tudi v gospodinjskih pomivalnih strojih. Plastenka 1L / 8798 maxx COMBI Dvokomponentno sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči Alkalno tekoče sredstvo za čiščenje in sušenje konvekcijskih peči. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek, ki učinkovito odstrani vse vrste ostankov hrane (maščobe, zoglenele ostanke hrane …) ter sušenje brez lis. Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Primerno za uporabo v trdi vodi Ročka 6 kg / 10569 Nudimo odlično storitev in podporo pri profesionalnem pomivanju posode. KIMI na področju higiene poslovno sodeluje z naročniki, ki imajo velike kuhinje po številu obrokov dnevno, in sicer tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Po mnenju zadovoljnih naročnikov ima na terenu najboljšo svetovalno tehnično ekipo, ki nudi odlično storitev in podporo partnerjem. Ponosen sem na naš ugled pri naročnikih. Svoje delo opravljamo zanesljivo in odgovorno. Kristijan Ornik Svetovalec za higieno maxx KON Sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči Alkalno tekoče sredstvo za čiščenje konvekcijskih peči. Uravnotežena sestava omogoča optimalni pomivalni učinek in učinkovito odstrani vse vrste ostankov hrane (maščobe, zoglenele ostanke hrane ...). Vsebuje inhibitor vodnega kamna. Najboljše delovanje v kombinaciji z izpiralcem DRY KON. Primerno za uporabo v trdi vodi. Plastenka 1 L / 10723 Ročka 6 kg / 9104 Ročka 10 L / 10137 28

29 čisto. profesionalno. kimi.

KIMI Block sistem. Sodoben sistem visoko koncentriranih trdih pomivalnih in izpiralnih sredstev v kartušah. Strojno pomivanje posode 0 % odpadne embalaže 100 % izpraznjene kartuše manjša poraba sredstev za boljši učinek pomivanja 80 % nižji stroški transporta manj skladiščnega prostora manjši vpliv na okolje Manjši vpliv na okolje Optimizacija stroškov Vrhunski rezultati Lažje, varno in enostavno rokovanje za uporabnika = 4,5 kg 12 kg +386 1 5300 550 www.kimi.si 30

Strojno pomivanje posode Trda pomivalna in izpiralna sredstva maxx block Koncentrirano pomivalno sredstvo v kamnu Visoko aktivno alkalno sredstvo v kamnu za pomivanje posode, kozarcev, skodelic in krožnikov v avtomatskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke pijač, maščobe, hrane in ostalega (npr. sledi kave in čaja). Zaradi majhne porabe zagotavlja tudi velik ekološki učinek. Enostavno za rokovanje. Kartuša 4,5 kg / 7793 maxx block cl Dezinfekcijsko pomivalno sredstvo s klorom Praškasto, alkalno sredstvo je namenjeno dezinfekciji in pomivanju posode, kozarcev, skodelic in krožnikov v avtomatskih pomivalnih strojih. Sestava omogoča učinkovito dezinfekcijo in odstranjevanje ostankov pijač, maščob, hrane in ostalega (npr. sledi šminke, kave in čaja). Zaradi visoke koncentracije in priročnega pakiranja je sredstvo enostavno za rokovanje. Izdelek je namenjen samo poklicni uporabi. Kartuša 4,5 kg / 11371 maxx block dH+ Koncentrirano pomivalno sredstvo v kamnu za zelo trdo vodo Visoko aktivno alkalno sredstvo v kamnu za pomivanje posode, kozarcev, skodelic in krožnikov v avtomatskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke pijač, maščobe, hrane in ostalega (npr. sledi kave in čaja). Zaradi majhne porabe zagotavlja tudi velik ekološki učinek. Vsebuje sredstva za mehčanje, zato je učinkovit tudi v zelo trdi vodi. Kartuša 4,5 kg / 12669 maxx block dH Koncentrirano pomivalno sredstvo v kamnu za trdo vodo Visoko aktivno alkalno sredstvo v kamnu za pomivanje posode, kozarcev, skodelic in krožnikov v avtomatskih pomivalnih strojih. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke pijač, maščobe, hrane in ostalega (npr. sledi kave in čaja). Zaradi majhne porabe zagotavlja tudi velik ekološki učinek. Vsebuje sredstva za mehčanje, zato je učinkovito tudi v trdi vodi. Enostavno za rokovanje. Kartuša 4,5 kg / 8010 31 čisto. profesionalno. kimi.

Strojno pomivanje posode maxx prašek Prašek za strojno pomivanje posode Alkalno čistilno sredstvo za strojno pomivanje posode in jedilnega pribora, primerno za industrijske pomivalne stroje. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke hrane, pijač in maščobe kot tudi sledi kave, čaja in ostalo trdovratno umazanijo. Primerno za uporabo v trdi vodi. Vedro 5 kg / 9818 dry n block Koncentrirano nevtralno sredstvo v kamnu za izpiranje in sušenje posode Sredstvo je namenjeno za strojno izpiranje in sušenje posode, jedilnega pribora in kozarcev. Njegova sestava omogoča popolno izpiranje in hitro sušenje, tako da dobijo posoda in kozarci visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Zaradi minimalne porabe sredstva zagotavlja velik ekološki učinek. Enostavno za rokovanje. Kartuša 1,5 kg / 10657 dry block Koncentrirano sredstvo v kamnu za strojno izpiranje posode in kozarcev Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje, tako da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Kartuša 4,5 kg / 8738 maxx block ALU Specialno pomivalno sredstvo v kamnu Alkalno čistilno sredstvo v kamnu. Primerno za pomivanje posode, pribora in kozarcev kot tudi medicinske in laboratorijske opreme, kot so: nerjaveča posoda, steklovina, aluminijasta in plastična oprema. Odlično odstranjuje ostanke hrane in pijač, z medicinske in laboratorijske opreme pa kri, proteine, agar in ostale nečistoče. Primerno za industrijske pomivalne stroje. Enostavno za rokovanje. Kartuša 4,5 kg / 8415 Naročniku zagotavljamo vrhunski izdelek. Natančnost je bistveni element mojega dela, saj je konsistentna priprava polizdelkov osnova za popolno skladnost z recepturo in zaradi česar je končni izdelek vedno brezhiben. Matic Zorjan Tehnik na pripravi surovin in polizdelkov 32

Strojno pomivanje posode Izpiralna sredstva dry Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev Sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje tako, da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Primerno tudi za plastično posodo. Ročka 5 kg / 4378 Ročka 10 kg / 5882 Ročka 25 L / 671 dry KON Sredstvo za strojno izpiranje konvekcijskih peči Sredstvo za strojno izpiranje konvekcijskih peči. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje površin. Odlično deluje v kombinaciji s pomivalnim sredstvom Maxx KON. Ročka 5 kg / 9103 dry bar Koncentrirano sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev Koncentrirano sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje tako, da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Ročka 5 kg / 8249 dry N Nevtralno sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev Nevtralno sredstvo za strojno izpiranje posode in kozarcev. Zagotavlja popolno izpiranje in hitro sušenje tako, da posoda dobi visok sijaj brez madežev in lis. Zmanjšuje korozijo steklenih kozarcev. Ročka 5 kg / 595 Ročka 10 kg / 5883 Ročka 20 kg / 7840 33 čisto. profesionalno. kimi.

Strojno pomivanje posode pre – wash N Nepeneče čistilno sredstvo za predpomivanje posode Nevtralno sredstvo za čiščenje in razmaščevanje posode, preden jo zložimo v pomivalni stroj. Zelo je učinkovito za odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane. Odstranjuje tudi škrob. Primerno za predpomivanje v avtomatskih pomivalnih strojih. Je nevtralno – ne vsebuje hidroksidov. Koži prijazno. Ročka 5 kg / 11095 pre – wash Nepeneče čistilno sredstvo za predpomivanje posode Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje posode, preden jo zložimo v pomivalni stroj. Zelo je učinkovito za odmakanje in predpranje zasušenih ostankov hrane, ki ostanejo na posodi. Odstranjuje tudi škrob. Ob uporabi dozirne tehnike se lahko uporablja tudi za predpranje v avtomatskih pomivalnih strojih za posodo. Plastenka 1 L / 7425 Ročka 5 kg / 5778 maxx mega prah Sredstvo za razškrobljevanje posode Močno alkalno čistilno sredstvo za odstranjevanje škrobnih oblog s posode v avtomatskih pomivalnih strojih ali s potapljanjem. Vedro 5 kg / 7427 Specialna pomivalna sredstva total aktiv Prašek za čiščenje posode s potapljanjem, brez prekuhavanja Visoko alkalno čistilno sredstvo za čiščenje posode in pribora s potapljanjem. Uravnotežena sestava učinkovito odstranjuje škrobne in beljakovinske ostanke hrane, obarvanja od kave in čaja ter ostale organske nečistoče. Vedro 5 kg / 8527 34

Strojno pomivanje posode total OXY Večnamensko čistilno in dezinfekcijsko sredstvo z aktivnim klorom Visoko koncentrirano sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in dezinfekcijo v kuhinji, objektu in pri pranju perila. Odstranjuje trdovratne nečistoče na površinah iz jekla, kroma, keramike, stekla in plastike. Odstranjuje beljakovinske in škrobne ostanke hrane, obarvanja od kave in čaja. Primerno je za ročno in strojno beljenje zaves, plenic in belega perila iz bombaža ali lana. Ni primerno za svilo in volno. Učinkovito je tudi za odmaščevanje odtočnih cevi. Odstranjuje plesni in alge. Plastenka 1 L / 10180 Ročka 5 kg / 9376 tabletirana sol Tabletirana sol Sol za regeneracijo in preprečevanje nalaganja vodnega kamna v pomivalnih strojih. Vreča 25 kg / 1351 grobo mleta sol Grobo mleta sol Sol za regeneracijo in preprečevanje nalaganja vodnega kamna v pomivalnih strojih. Vreča 25 kg / 5703 antipenilec Antipenilno sredstvo Silikonsko antipenilno sredstvo se uporablja za zmanjševanje pene v vseh vrstah pomivalnih in pralnih strojev kot tudi v strojih za čiščenje tal. Zelo učinkovito že pri majhnih koncentracijah. Plastenka 1 L / 6560 Ročka 5 kg / 9080 Ročka 10 kg / 7841 35 čisto. profesionalno. kimi.

36

Profesionalci za profesionalce Kuhinja in objekt. V profesionalni kuhinji mora delo potekati brezhibno in kar najbolj učinkovito. KIMI ekipa strokovnjakov vam pomaga vzpostaviti optimalen sistem higiene, ki bo stroškovno učinkovit, skladen z zakonskimi in naročnikovimi zahtevami, pri tem pa bo sledil vašim internim ciljem. KIMI sistem higiene v velikih kuhinjah temelji na kakovostnih sredstvih, pripomočkih ter sodobni dozirni opremi. Z aplikacijo KIMI NaSvet vam omogočamo preglednost nad delovanjem in učinkovitostjo sistema higiene. 37 čisto. profesionalno. kimi.

Kuhinja in objekt val detergent Detergent za ročno pomivanje posode Detergent za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščobe in zagotavlja visok sijaj posode. Dermatološko testiran. Plastenka 1 L / 4373 Ročka 5 kg / 655 Kartuša 1 L / 6794 balsam detergent Detergent za ročno pomivanje posode z aloe vero Detergent balsam za ročno pomivanje posode in ostalih pralnih površin. Učinkovito odstranjuje maščobe in zagotavlja visok sijaj posode. Dermatološko testiran. Aloe vera, ki jo detergent vsebuje, učinkovito ščiti kožo. Plastenka 1 L / 5794 Ročka 5 kg / 664 val detergent HC Detergent za ročno pomivanje posode brez barve in parfuma Detergent za ročno pomivanje posode z veliko močjo odmaščevanja. Učinkovito odstranjuje maščobo in druge ostanke hrane ter daje posodi bleščeč sijaj. Dermatološko testiran. Koži prijazna pH vrednost. Primeren za zadostitev HACCP zahtevam. Plastenka 1 L / 11599 Ročka 5 kg / 10680 Detergenti za ročno pomivanje posode Odnos s kupci je najpomembnejši. Čeprav veliko vlagamo v digitalizacijo poslovanja, se zavedamo, da je odnos s kupci najpomembnejši. Ta del poslovnega procesa ohranjamo, digitalne rešitve pa usmerjamo v boljše razumevanje naročnikovih potreb in optimizacijo operativnih postopkov. S tem prihranimo čas kupcu in sebi. Jana Stopar Referentka v prodajni podpori 38

Kuhinja in objekt demast Sredstvo za razmaščevanje Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje najtrdovratnejših ostankov maščob. Primerno je za čiščenje pečic, žarov, nap, kuhalnih plošč, konvekcijskih peči in ploščic. Plastenka 1 L / 5461 Ročka 5 kg / 5786 Ročka 10 L / 10135 tekton grill rtu Sredstvo za razmaščevanje Pripravljena raztopina za učinkovito in hitro čiščenje ter razmaščevanje z aktivno peno. Učinkovito odstranjuje zapečene maščobe in ostalo trdovratno umazanijo. Uporablja se za čiščenje vseh pralnih/vodoodpornih površin, pečic, nap in filtrov, žarov, posode, nerjavečih površin, salamoreznic ... Varen za aluminij. Brez nevarnih hlapov. Brez znakov nevarnosti (CLP). Plastenka 1 L / 10734 BREZ ZNAKOV NEVARNOSTI CLP FREE RM 551 Sredstvo za razmaščevanje na vodni osnovi Alkalno čistilno sredstvo na vodni osnovi z aktivnimi čistilnimi snovmi, ki dajejo površinam tudi sijaj. Idealno za odstranjevanje najrazličnejših maščob, olj, voskov in ostalih nečistoč na različnih površinah, kot so tla, stene, ploščice, okna, vrata, hladilniki, stroji in naprave ... Primerno za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Tudi v visokotlačnih čistilnih napravah. Se ne peni. Plastenka 1 L / 4591 Ročka 5 kg / 632 Ročka 10 L / 10136 žar grill Sredstvo za čiščenje pečic in žarov Močno alkalno čistilno sredstvo za odstranjevanje maščob in zapečenih organskih nečistoč s površin, kot so pečice, žari, pekači, konvektomati, kuhalne plošče ter talne in stenske ploščice. Pripravljeno za uporabo. Plastenka 1 L / 5460 Ročka 5 kg / 635 Sredstva za razmaščevanje 39 čisto. profesionalno. kimi.

Kuhinja in objekt mag razmaščevalec Univerzalno čistilo za čiščenje in razmaščevanje Pripravljena raztopina za učinkovito in hitro čiščenje. Uporablja se za čiščenje vseh pralnih/vodoodpornih površin, pečic, nap in filtrov, žarov, posode, nerjavečih površin, salamoreznic, zelo umazanih tal, koles, motorjev, avtomobilskih motorjev in platišč. Primerno za odstranjevanje mastnih madežev na oblačilih. Plastenka 1 L / 6883 Ročka 5 kg / 8691 bioclean razmaščevalec Biološko tekoče čistilno sredstvo Izredno učinkovito čistilno sredstvo na osnovi mikroorganizmov. Namenjeno je strojnemu ali ročnemu čiščenju talnih oblog ter vodoodpornih površin (keramika, plastika, linolej, parket ali laminat). Posebej primerno za maščobne, beljakovinske in ostale madeže. Mikroorganizmi prodrejo tudi v pore in odstranijo sicer nedosegljivo umazanijo. Plastenka 1 L / 13166 Ročka 5 kg / 13219 MIKROBNA TEHNOLOGIJA MICROBIAL TECHNOLOGY sijaj Kremno čistilo za kuhinje in kopalnice Kremno abrazivno čistilo je primerno za čiščenje različnih pralnih površin v kuhinjah in kopalnicah. Posebej primerno je za čiščenje keramičnih ploščic, kadi, umivalnikov, pip v kopalnicah ter pomivalnih korit, predmetov in površin iz nerjavečega jekla in emajla v kuhinjah. Ne dela prask. Plastenka 500 mL / 7919 Specialna čistila sijaj FORTE Kremno abrazivno čistilo za kuhinje in kopalnice Čistilo je primerno za čiščenje umivalnikov, pečic, pip, kadi, pomivalna korita, površin iz nerjavnega jekla (inox), kroma … v kuhinji in kopalnici. Zaradi svoje sestave je še posebej učinkovito pri odstranjevanju trdovratnih madežev in vodnega kamna. Zaradi specialnih abrazivnih sredstev je uporabno tudi za poliranje drobnih prask. Plastenka 500 mL / 8069 40

Kuhinja in objekt inox Sredstvo za nego nerjavečih površin Uporablja se za nego in doseganje visokega sijaja nerjavečih površin. Tanka plast na površini daje lep sijaj. Uporablja se za kovinske, nerjaveče in kromirane dele v kuhinjah, zunanje dele kotlov, cevovode, dvigala, armature in stene. Plastenka 1 L / 10038 optimum Prašek za odstranjevanje oljnih madežev s talnih površin Alkalni čistilni prašek za čiščenje oljnih in mehanskih nečistoč s kovinskih, betonskih in keramičnih površin, predvsem tal kuhinj, garaž, bencinskih servisov, industrijskih hal in ostalih pralnih površin. Vedro 10 kg / 622 lito Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje z grelnikov vode, pralnih in pomivalnih strojev ter s pralnih in na kisline obstojnih površin (ploščic, keramike, nerjavečih površin ...). Plastenka 1 L / 637 Ročka 6 kg / 5587 lito extra Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna Zelo učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna in rje z grelnikov vode, pralnih in pomivalnih strojev ter s pralnih in na kisline obstojnih površin (ploščic, keramike, nerjavečih površin ...). Plastenka 1 L / 7704 Ročka 6 kg / 9370 cleancoffee Čistilo za kavne avtomate Alkalno čistilno sredstvo za čiščenje kavnih avtomatov ter avtomatov za pijače v gostinstvu in hotelirstvu. Uravnotežena sestava omogoča optimalen pomivalni učinek in učinkovito odstranjuje ostanke pijač in ostalih nečistoč. Očisti filtre in cedila ter s tem omogoča nemoten iztok pijač iz avtomatov. Primerno je tudi za notranje čiščenje pomivalnih in pralnih strojev. Plastenka 1 L / 4391 41 čisto. profesionalno. kimi.

Kuhinja in objekt čistilo za zamrzovalnike Čistilo za zamrzovalnike Sredstvo za čiščenje zamrzovalnikov je namenjeno odstranjevanju umazanije ter ostankov hrane v hladilnikih, zamrzovalnikih in hladilnicah. Odtajanje ni potrebno, saj čistilo deluje tudi pri temperaturah pod 0 °C. Površine očisti in razmasti. Ne pušča neprijetnega vonja. Ne vsebuje barvil. Učinkovito pri temperaturah do -25 °C. Ročka 5 kg / 7424 arena desk Specialno čistilo za čiščenje pisalnih miz Čistilo odstranjuje madeže, povzročene s flomastri, barvnimi in kemičnimi svinčniki, žigi. Odstranjuje ostanke čvrsto prilepljenih etiket, korektorjev in zaznamkov s površin iz plastičnih mas, odpornih na topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija. Pripravljeno za uporabo. Primerno za uporabo v pisarnah, šolah in vrtcih. Plastenka 1 L / 7141 arena les Čistilo za lesene površine Čistilo za pralne lesene površine, kot so parket, pohištvo, letve, vrata, okenski okvirji in drugo. Nežno čisti in neguje les. Plastenka 1 L / 4453 V okolju prijaznih izdelkih vidimo vizijo trajnostne higiene. V svetu kemijske industrije, kjer se soočamo z ogromnimi izzivi na področju učinkovitosti, varnosti in trajnosti, naša predana ekipa odločnih razvijalcev redno iznajde prave rešitve. Zakonodajne zahteve so naš temeljni kamen, hkrati pa posegamo po veliko višjih standardih, zato izdelke certificiramo tudi z okoljskimi certifikati, kot sta Ecolabel in Biobased. V teh izdelkih vidimo vizijo trajnostne higiene, ki bo oblikovala prihodnost. Najbolj smo ponosni na naše najzahtevnejše izdelke – medicinske pripomočke, ki izpolnjujejo najvišje standarde, varnost in zaupanje v celotnem podjetju. Vse bolj stigmatizirano »kemijo« znamo z našim znanjem in izkušnjami obrniti v prid ohranjanju okolja. Rajko Štangar, univ. dipl. inž. kem. teh. Direktor razvoja in proizvodnje 42

Kuhinja in objekt 43 čisto. profesionalno. kimi.

ambient vrtnica Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Ročka 5 kg / 8977 Kuhinja in objekt KIMI Ambient čistilna sredstva z izbranimi dišavami. Izbrani vonji spodbujajo prijetna čustva in dobro počutje. Z linijo Ambient učinkovito vzdržujemo higieno in hkrati ustvarjamo prijetno okolje za naše goste in zaposlene. 44

Kuhinja in objekt ambient lavanda Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Plastenka 1 L / 12592 Ročka 5 kg / 9718 ambient limona Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Plastenka 1 L / 9635 Ročka 5 kg / 8978 ambient alpski cvet Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Plastenka 1 L / 9185 Ročka 5 kg / 8979 ambient sandalovina Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Plastenka 1 L / 12818 Ročka 5 kg / 12540 ambient jabolko Univerzalno odišavljeno čistilo za ročno in strojno čiščenje vodoodpornih površin Visoko koncentrirano dišeče univerzalno čistilo za ročno in strojno čiščenje vseh vodoodpornih površin. Sredstvo čisti in prostor prijetno odišavi. Dolgo trajajoči vonj odpravlja neprijetne vonjave. Plastenka 1 L / 11399 Ročka 5 kg / 12594 45 čisto. profesionalno. kimi.

Kuhinja in objekt Čiščenje odtokov cevokim eko Tekoče biološko sredstvo za čiščenje Koncentrirano tekoče biološko sredstvo za čiščenje in razmaščevanje. Primerno za čiščenje in preventivno vzdrževanje odtočnih cevi, lovilcev maščob in greznic. Učinkovito tudi za čiščenje organskih nečistoč na vseh vodoodpornih površinah v kuhinji in sanitarijah. Mikroorganizmi prodrejo globoko v pore površin, čistijo in odpravljajo neprijetne vonjave. Priporočljivo za avtomatsko doziranje s časovno dozirko. Plastenka 1 L / 7451 Ročka 5 kg / 10145 MIKROBNA TEHNOLOGIJA MICROBIAL TECHNOLOGY cevokim tekoči Tekoče sredstvo za čiščenje odtokov in sifonov Koncentrirano alkalno tekoče sredstvo za čiščenje in razmaščevanje odtočnih cevi umivalnikov in kopalnih kadi v gospodinjstvu, prehrambni industriji ter povsod, kjer se pojavlja problem zamašitve odtočnih cevi zaradi maščob in ostalih nečistoč. Plastenka 1 L / 5719 cevokim prah Čistilo v prahu za odtoke in sifone Izjemno učinkovito visoko koncentrirano čistilo v prahu za odtoke in sifone. Učinkovito odstranjuje maščobo in ostalo umazanijo odtokov kopalnih kadi, sifonov, umivalnikov, izplakovalnikov ... Plastenka 1 kg / 961 S prijazno dostavo lahko nekomu polepšam dan. KIMI ohranja lastno dostavo in se zaveda pomena kratkih dobavnih rokov. Delo v KIMI dostavi opravljam že mnogo let in dober odnos s kupci me osrečuje. Dobra volja se skriva v drobnih stvareh. Mark Lakner Voznik dostavnega kombija 46

vetrix Čistilo za steklene površine Čistilo za steklo, ki učinkovito očisti stekla, ogledala, keramične in druge pralne površine, kromirano jeklo ... Ne pušča madežev. Brez vonja po amonijaku. Z antistatičnim delovanjem. Plastenka 1 L / 641 Ročka 5 kg / 642 vetrix fresh Odišavljeno čistilo za steklene površine Čistilo za steklo učinkovito očisti stekla, ogledala, keramične površine, kromirano jeklo in druge pralne površine. Z antistatičnim delovanjem. Sredstvo prostor prijetno odišavi. Plastenka 1 L / 9302 san citro Univerzalno kislo čistilo Čistilo za dnevno čiščenje in vzdrževanje higiene kuhinj in sanitarij. Odstranjuje debelejše obloge vodnega kamna, urinski kamen, rjo in ostale nečistoče na različnih površinah (nerjaveče jeklo, krom, keramika, plastika). Po uporabi je prostor prijetno odišavljen. Sredstvo vsebuje samo biorazgradljive organske kisline. Plastenka 1 L / 10034 kobold Koncentrirano univerzalno čistilo Koncentrirano univerzalno čistilo je primerno za ročno čiščenje vseh vrst vodoodpornih površin. Vsebuje posebne alkohole z močnim čistilnim učinkom, ki dobro raztapljajo maščobe. Kljub visokemu čistilnemu učinku je čistilo blago, več kot kot 90-odstotno biorazgradljivo in po uporabi ne pušča sledi. Resnično vsestransko čistilo. Plastenka 1 L / 626 Ročka 5 kg / 633 Univerzalna čistila in čistila za steklo Kuhinja in objekt 47 čisto. profesionalno. kimi.

Kuhinja in objekt vetrix clean Čistilo za steklene površine Sredstvo za steklo z močnejšim čistilnim delovanjem, ki učinkovito očisti maščobne nečistoče na steklenih, keramičnih in drugih pralnih površinah ... Z antistatičnim delovanjem. Zelo primerno za čiščenje vitrin za živila. Plastenka 1 L / 9375 dezikim AL7 Nevtralno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola Dezikim AL7 je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito dezinfekcijo površin (delovne površine, čakalnice, sanitarne površine, …) ter povsod, kjer je povečano tveganje okužb. Primerno za uporabo v zdravstvu, domovih za ostarele, šolah, vrtcih, živilski industriji, obratih za pripravo hrane, restavracijah, hotelih, ... Plastenka 1 L / 4326 Ročka 5 kg / 5917 ANTIBAKTERIJSKO DELOVANJE ANTIBACTERIAL ACTIVITY Dezinfekcijska sredstva maxx F8 Alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo na osnovi aktivnega klora Namenjeno je čiščenju in razkuževanju površin, materialov, opreme v zasebnih, javnih in industrijskih območjih. S svojo sestavo zagotavlja učinkovito odstranjevanje umazanije. Baktericidno delovanje uniči mikrobe. Za nanos sredstva (pene) na površine se uporablja penomat. Ročka 5 kg / 13071 antibac kobold Univerzalno antibakterijsko čistilo Tekoči koncentrat je namenjen čiščenju in razkuževanju vseh vrst površin: tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel, štedilnikov, hladilnikov … S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje mastne in ostale umazanije. Baktericidno delovanje uniči mikrobe. Plastenka 1 L / 7894 Ročka 5 kg / 7822 48

Kuhinja in objekt antibac kobold RTU Univerzalno dezinfekcijsko in čistilno sredstvo za površine – pripravljena raztopina Sredstvo za razkuževanje vseh vrst površin (tal, oblog, pohištva, pomivalnih korit, sanitarij, ogledal, stekel … S svojo sestavo zagotavlja odstranjevanje vseh vrst nečistoč in dezinfekcijsko delovanje. Še posebej primerno za alkoholno neobstojne površine. Za poklicno in splošno uporabo. Plastenka 1 L / 12023 wc oxy Dezinfekcijski belilni gel Čistilo za WC školjke je aktiven belilni in dezinfekcijski gel, ki učinkovito odstranjuje vodni in urinski kamen ter ostale nečistoče s sten in robov WC školjke. Zagotavlja popolno higieno in bleščečo belino. Plastenka 750 mL / 9563 ANTIBAKTERIJSKO DELOVANJE ANTIBACTERIAL ACTIVITY POPOLNA HIGIENA TOTAL HYGIENE total OXY Večnamensko čistilno in dezinfekcijsko sredstvo z aktivnim klorom Visoko koncentrirano sredstvo na osnovi aktivnega klora za vsestransko čiščenje in dezinfekcijo v kuhinji, objektu in pri pranju perila. Odstranjuje trdovratne nečistoče na površinah iz jekla, kroma, keramike, stekla in plastike. Odstranjuje beljakovinske in škrobne ostanke hrane, obarvanja od kave in čaja. Primerno je za ročno in strojno beljenje zaves, plenic in belega perila iz bombaža ali lana. Ni primerno za svilo in volno. Učinkovito je tudi za odmaščevanje odtočnih cevi. Odstranjuje plesni in alge. Plastenka 1 L / 10180 Ročka 5 kg / 9376 Biocidna registracija izdelka je zagotovilo uporabnikom. Registracija biocidnih proizvodov je pomemben korak pred lansiranjem tovrstnih izdelkov na tržišče. S tem postopkom zagotavljamo popolno skladnost izdelkov z zakonodajo, dokazujemo njihovo učinkovitost in omogočamo varno uporabo. To je tudi zagotovilo uporabnikom, da so izdelki predmet stalnih nadzorov pristojnih organov in so posledično vedno brezhibni. Maruška Flis, dipl. inž. kem. teh. Samostojna razvojnica R&D speciali 49 čisto. profesionalno. kimi.

EKOVAL PRO sistem. Učinkovit sistem za najzahtevnejše uporabnike. Kuhinja in objekt odlično počutje in zadovoljstvo gostov optimalen izkoristek prostora manj odpadne embalaže bleščeče čiste površine nadzorovana poraba čistil manj transportnih stroškov Vrhunski rezultati Optimizacija stroškov Manjši vpliv na okolje Superkoncentrati so visoko koncentrirana sredstva, ki so preko mešalnih postaj dozirani kot raztopina v plastenko z razpršilko za ponovno uporabo. Dozirni sistem preprečuje kontakt s koncentratom, kar je varnejše za uporabnika. REFILL RINFUZA Univerzalno čistilo READY to USE 2 L 1 4 2 5 3 6 55 ̊C MAX 10 - 15 min REFILL•REFILL•REFILL•REFILL•REFILL •REFILL•REFILL•REFILL•REFILL•REFILL• Pakiranje 2 L zadošča za pripravo okvirno 80 polnjenj raztopine v plastenko za ponovno uporabo. 50

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODI=