KIMI 50 let in vedno boljši!

05.10.2021

V družinskem podjetju Kimi smo ponosni, da že 50 let pišemo svojo uspešno poslovno zgodbo in smo danes med vodilnimi ponudniki na področju sistemov profesionalne higiene. Naši ključni stebri so bili vseskozi strokovnost, sledenje trendom, nenehno izpopolnjevanje ter lastni procesi inoviranja, zaradi katerih lahko na področju celovite higiene zagotavljamo vrhunske rešitve.


Zgodba o uspehu

Začetki podjetja Kimi segajo v leto 1971, ko je ustanovitelj gospod Ivo Imperl začel s proizvodnjo destilirane vode in kmalu razširil proizvodnjo z izdelkom Vitrex čistilo za vetrobranska stekla, ki je postal obče prepoznan in ga še danes proizvajamo pod enakim imenom. Tržna niša ter predanost, vztrajnost in optimizem so tlakovali pot v razvoj uspešnega malega podjetja. V kratkem obdobju se je razvil širši nabor izdelkov za vzdrževanje higiene in pozitivni odzivi uporabnikov so spodbujali k vedno novemu razvoju izdelkov.
Dovolj zgodaj smo prepoznali, da je poleg vrhunskih izdelkov za vzdrževanje higiene uporabnikom potrebno zagotavljati kakovostno podporo in celovito obvladovanje higiene. Ta se odraža z odlično storitvijo, prilagojenimi rešitvami in nadzorom nad vzpostavljenimi sistemi higiene.

»Naše rešitve in izdelki so inovativni,
tehnološko izpopolnjeni in okolju prijazni.«


Inovativne in izpopolnjene rešitve

Zavedamo se pomena nenehnega vlaganja v razvoj naprednih izdelkov in rešitev, saj smo le tako lahko v koraku s sodobnimi trendi v higieni. Sodelovanje z najzahtevnejšimi uporabniki nas spodbuja k stalnemu razvoju, strokovnosti, izboljševanju in registraciji izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve najzahtevnejših uporabnikov. Ves čas si prizadevamo, da so naši izdelki inovativni, kakovostni, tehnološko izpopolnjen, okolju prijazni in varni.
Razvojni oddelek je zato v letu 2020 ustanovil Raziskovalno razvojno skupino KIMI, vpisano v register Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

»Naša izrazita prednost je vrhunska storitev.«

Stavimo na zanesljivost in strokovnost

Poslanstvo podjetja Kimi je razumevanje potreb posameznega naročnika in iskanje prave rešitve zanj. Zanesljivost in strokovnost sta načeli, po katerih se ravnamo v sodelovanju s partnerji, saj lahko le z odgovornim ravnanjem do sebe in naročnikov dosegamo dolgoročne rezultate.

Z rednim usposabljanjem zaposlenih skrbimo za kakovostne storitve in izdelke ter stalen razvoj izvrstnih strokovnjakov. Tako uspešno gradimo trdno zaupanje poslovnih partnerjev.

Ponašamo se z znanjem in strokovnostjo svojih svetovalcev, ki se zavedajo pomena profesionalne higiene, znajo prepoznati potrebe uporabnikov ter znajo svetovati pri vzpostavitvi in vzdrževanju sistemov higiene.

Zavedamo se, da je poleg svetovanja in izobraževanja ključna tudi tehnična podpora za doseganje želenih rezultatov. S tehnološko naprednimi dozirnimi sistemi, informacijsko tehnologijo in digitalnimi rešitvami, ki so v podporo kakovostnim izdelkom, smo lahko vedno boljši.


Poslovni partnerji nam zaupajo

Vrhunska kakovost izdelkov in storitev nam omogoča sodelovanje z najrazličnejšimi ustanovami v različnih panogah, kot so zdravstvene ustanove, socialno-varstveni zavodi, vzgojno-izobraževalne ustanove, hotelirstvo in gostinstvo, trgovski sistemi, industrija in številni druge. Zagotavljanje vrhunske higiene je naša odgovornost in partnerji nam pri tem zaupajo.

»V času epidemije smo se kot domač proizvajalec odgovorno odzvali na potrebe najbolj izpostavljenih ustanov«

Zanesljiv partner tudi v najtežjih trenutkih

V še tako zahtevnih razmerah, ki smo jim bili priča v času epidemije, smo ohranili kakovostno oskrbo obstoječih partnerjev. Kot domač proizvajalec smo se odgovorno odzvali na povečane potrebe predvsem po razkužilnih, pa tudi čistilnih sredstvih, ter oskrbovali ustanove, ki jih je epidemija najbolj izpostavila tveganjem.
Ponosni smo, da naši partnerji tovrstno profesionalnost cenijo, saj tako skupaj gradimo še trdnejša sodelovanja.

»Na področju profesionalne higiene ni prostora za povprečnost, zato smo zavezani najvišji kakovosti.«

Zaveza najvišje kakovosti

Na področju profesionalne higiene ni prostora za povprečnost, zato smo zavezani najvišji kakovosti, ki jo zagotavljamo.
Stalno posodabljamo in nadgrajujemo številne standarde, med drugimi ISO 900O standard vodenja kakovosti, ISO 14000 standard ravnanja z okoljem, evropske standarde za izdelke, direktivo s področja medicinskih pripomočkov in druge.
Razvoj lastnih izdelkov je odgovorno in izjemno zahtevno delo, sodelovanje z akreditiranimi ustanovami in laboratoriji pa je sestavni del naših razvojnih projektov.

»Naši partnerji se aktivno vključujejo
v krožno gospodarjenje in trajnostno delovanje.”

Trajnostno usmerjeno delovanje

Ena od naših pomembnih usmeritev je tudi trajnostno usmerjeno delovanje, ki mu namenjamo pozornost na vsakem koraku. Trajnost dosegamo z razvojem okolju prijaznih izdelkov in storitev. V poslovne procese vključujemo trajnostne pristope, ponovno uporabo embalaže, zmanjšujemo porabo virov, zmanjšujemo količino odpadnih materialov ter prispevamo k zmanjševanju vpliva na okolje. Ponosni smo, da svoje naročnike aktivno vključujemo v krožno gospodarjenje s ponovno uporabo embalaže.

»Hvala, ker nam zaupate že 50 let,
zaradi vas smo vedno boljši!”

Za nami je uspešna poslovna zgodba, dolga 50 let, ki je posledica strokovnega znanja, visoke pripadnosti delu in podjetju ter odličnega timskega dela. Podpiramo ustvarjalnost zaposlenih in njihove ideje, prenašamo znanje in izkušnje, s čimer sodelavcem omogočamo tudi osebno rast in razvoj ter z njimi vzpostavljamo dolgoročno sodelovanje. Vlagamo v zaposlene, saj se zavedamo, da so oni tisti, ki razvijajo rešitve in omogočajo uspešno poslovanje podjetja. Navsezadnje smo KIMI ljudje, ki dosegamo zastavljene cilje ter se skupaj razvijamo in rastemo.
In tako kot je že leta 1989 dejal ustanovitelj podjetja za lokalni domžalski časnik Občinski poročevalec, je Kimi uspešno podjetje, saj so vrednote takrat 11-članskega kolektiva: pogum, da se nečesa lotiš, poštenost, da ohraniš iskrenost in spoštuješ dogovorjeno, ter navsezadnje delavnost, da z vztrajnostjo dosežeš zastavljene cilje. In še danes, ko kolektiv šteje 80 zaposlenih, ohranjamo te vrednote.

Prav zato smo lahko tako uspešni že vseh 50 let in smo vedno boljši!