Evropski sklad za razvoj


Operacija:

Digitalna transformacija družbe Kimi

»Digitalna transformacija družbe Kimi« je sofinancirana preko javnega razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)« in obsega naslednje ukrepe:

  • uvedbo sistema za digitalno načrtovanje, spremljanje in nadzor proizvodnje LARGO;
  • uvedbo pametnega logističnega sistema;
  • uvedbo elektronske izmenjave podatkov, ki bo omogočila pošiljanje in prejemanje vseh vrst dokumentov v poslovnih transakcijah na varen in hiter način;
  • vzpostavitev digitalnih delovnih mest;
  • izvedbo usposabljanj za večino zaposlenih v podjetju;
  • odpravo ranljivosti in groženj ugotovljene tekom varnostnega pregleda ter
  • implementacije digital leana v proizvodni in logistični proces.

Cilj digitalne transformacije, ki jo podjetje uvaja, so izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, ukrepi, ki omogočajo nadaljevanje dela zaradi omejevalnih ukrepov covid-19, vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, kibernetsko varnost in industrijo 4.0.     

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, ohranitev zaposlenih ter s tem odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na podjetja. Z razpisom se stremi k izboljšanju digitalnega načina poslovanja podjetij, s čimer bo zmanjšana ranljivost ter manjša odvisnost od razmer na trgu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – več o tem TUKAJ: http://www.eu-skladi.si/

 


 

Operacija:

Nakup avtomatizirane polnilne linije za potrebe proizvodnje razkužilnih in dezinfekcijskih sredstev za preprečevanje okužb s COVID-19

Nakup nove tehnološke opreme – polnilnih linij – bo namenjen proizvodnji dezinfekcijskih in razkužilnih sredstev za preprečevanje okužb s COVID-19. Z novima polnilnima linijama bomo pridobili številne prednosti, kot so avtomatizacija procesov, prilagodljivost različnim embalažnim enotam, večjo zmogljivost proizvodnje v enakem časovnem obdobju in hkrati manjšo potrebo po angažiranosti zaposlenih na proizveden kos.

Cilj investicije je izvedba RRI, katere rezultat je nakup avtomatizirane polnilne linije in 100% povečanje proizvodne kapacitete ter trgu ponuditi izboljšane in nove produkte, ki so neposredno povezani s preprečevanjem okužb in obvladovanjem posledic COVID-19.

Naložbo sofinancirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Evropski sklad

www.spiritslovenia.si, www.mgrt.gov.si, www.eu-skladi.si.