Certifikat Resources SAVED 2018

19.11.2019

Skrb za okolje je v našem podjetju izredno pomembna. Med drugim smo vključeni tudi v shemo za zbiranje in recikliranje odpadne embalaže podjetja Interseroh d. o. o. Z recikliranjem različne odpadne embalaže smo v letu 2018 prihranili 281 ton materialnih virov in 45.014 kg toplogrednih plinov. Tako smo v primerjavi z letom 2017 prihranili 7 % več materialnih virov in kar 19 % več toplogrednih plinov.

Rok Oblak, samostojni razvojni tehnolog in tehnična podpora